Operational Performance Contracting

Operational Performance Contract (OPC)  är ett långsiktigt effektivitetsprogram för verksamheter där avkastningskalkyler (ROI) baseras på operationella effektivitetsmått.

Exempel på operationella effektivitetsmått:

  • energieffektivitet
  • underhållseffektivitet
  • organisations- och kompetensutveckling
  • serviceeffektivitet

Vi uppnår kostnadseffektivitet åt kunden genom

  • ansvarsfull finansiering
  • bättre inomhusklimat
  • minskad miljöpåverkan
  • ökad effektivitet inom organisationen

Budgeten är alltid balanserad eftersom de framtida kostnadsbesparingarna väger upp den strategiska investeringen.

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss