Managed Life Cycle

Managed Life Cycle är ett koncept där Caverion tar ett helhetsansvar för planering, konstruktion och underhåll av kundens anläggningar och fastigheter.

Du kan förlita dig på Caverion från designfasen och ända fram till slutet av livscykeln, när byggnaden ska rivas. För dig betyder det en optimal livscykelkostnad.

Finansieringsmodellen bygger på ett fast pris per månad under livscykelns avtalsperiod, inklusive all förbrukning av

  • vatten
  • el
  • värme

Alla potentiella risker hanteras av Caverion, och kunden kan alltid ägna sig fullt ut åt sin kärnverksamhet.

Vår djupgående kunskap och expertis inom alla sex tjänsteområden utgör grunden för Managed Lifecycle-konceptet.

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss