Managed Services

Optimerad verksamhet för en smartare framtid, med Managed Services

Det har stor betydelse för budgeten om du anpassar driften av byggnaderna och deras resurser utifrån de faktiska behoven och fastighetens utformning, till exempel om det rör sig om en bostad, arbetsplats, produktionsanläggning, butik eller ett lager.

Bäst resultat nås alltid när besluten i de tidiga designstadierna tar hänsyn till fastighetens hela livscykel avseende hållbarhet och aktiv förvaltning.

Vår Managed Services tjänst innebär följande kundfördelar: 

 • verksamheten blir mer förutsägbar då den baseras på stora datavolymer
 • ökad säkerhet och tillförlitlighet som bygger på vår kunskap och erfarenhet inom digitalisering
 • underhåll och processkonfiguration fungerar förutsägbart och villkorsbaserat
 • kontinuerlig kostnads- och kvalitetskontroll med automation och fjärrstyrning
 • förbättrat värdebevarande.

Caverion kan erbjuda dig

 • djupgående erfarenhet av att vara primär serviceleverantör
 • djupgående teknisk kompetens
 • hållbara lösningar
 • stark inköpsverksamhet, bra fastighetsservice och ett omfattande underleverantörsnätverk.

När vi tar över ansvaret för de här tjänsterna hanterar vi även riskerna, exempelvis:

 • kostnader
 • värdebevarande
 • verksamhetsstörningar

Vår Managed Services-portfölj består av följande tjänster: 

• Managed Operation 
• Energy Performance Contracting (EPC)  
• Operational Performance Contracting (OPC)
• Managed Life Cycle

Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschenKontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss