Managed Services

Optimerad verksamhet för en smartare framtid, med Managed Services

Det har stor betydelse för budgeten om du anpassar driften av byggnader och deras resurser utifrån de faktiska behoven och fastigheternas utformning. Rör det sig om en bostad, arbetsplats, produktionsanläggning, butik eller ett lager?

Bäst resultat nås alltid när besluten i de tidiga designstadierna tar hänsyn till fastighetens hela livscykel. När det gäller hållbarhet och aktiv förvaltning finns många fördelar för dig som kund: 

 • Verksamheten blir mer förutsägbar då den baseras på stora datavolymer
 • Säkerhet och tillförlitlighet ökar då den bygger på vår kunskap och erfarenhet av digitaliserade flöden
 • Underhåll och processkonfiguration fungerar förutsägbart och villkorsbaserat 
 • Du får kontinuerlig kostnads- och kvalitetskontroll med automation och fjärrstyrning
 • Du upprätthåller fastighetens värde 


Caverion erbjuder dig:

 • Djupgående erfarenhet av att vara primär serviceleverantör
 • Djup teknisk kompetens
 • Hållbara lösningar
 • En stark inköpsverksamhet, bra fastighetsservice och ett omfattande underleverantörsnätverk

När vi tar över ansvaret för tjänsterna hanterar vi även riskerna, exempelvis

 • Kostnader
 • Verksamhetsstörningar

Vår Managed Services-portfölj består bland annat av följande tjänster: 

 • Managed Operation 
 • Energy Performance Contracting (EPC)  
 • Operational Performance Contracting (OPC)
 • Managed Life Cycle

Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschenKontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss