Brandskydd

Förebyggande arbete ger bäst brandskydd. Olika tekniker hjälper till att detektera bränder och ökar tryggheten.

Om en brand ändå bryter ut gäller det att snabbt hitta utrymningsvägarna och få människors uppmärksamhet. Ett utrymningslarm underlättar att säkert lämna byggnaden. Kombinationen av ett utrymningslarm och ett brandlarm, vars huvudsakliga uppgift är att upptäcka bränder och på så sätt skydda fastigheten, möjliggör en tidig upptäckt av brand och ett effektivt sätt att utrymma fastigheten.

Släckningssystem 

Systemet kan kompletteras med ett släckningssystem där gas eller vatten släcker branden. Dessa system används i t.ex. datahallar, produktionslokaler, sjukhus, vårdboenden, gallerior och andra lokaler där mycket folk är i rörelse.  

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Systematiskt brandskyddsarbete är ett sätt att ha ordning och reda på det förebyggande arbetet. Planering, utbildning, övningar, dokumentation och löpande kontroller är viktiga delar. 
Brand- och utrymningslarm

Brandlarmssystemet


Är första länken från larm till åtgärd. Därför är det mycket viktigt att välja rätt utrustning, omfattning och placering. Kraven på systemen och utformningen regleras av Sveriges Brandskydds(SBF). Inom SBF:s systemkrav ryms flera alternativ, vilket innebär att ösningen skräddarsys för din fastighet. Exempelvis kan utrymningslarmet bestå av högtalare där utrop eller förinspelade meddelanden används för att uppmärksamma människor på hur byggnaden ska lämnas.

Sprinklersystem

Begynnande bränder upptäcks och släcks genom ett automatiskt vattensprinklersystem. Systemet skickar även signaler om branden till larmcentralen som kan vidta åtgärd.

Caverion är en certifierad anläggningsfirma för brand- och utrymningslarm och för vattensprinkler. Vi har lång erfarenhet av olika anläggningstyper och kan ansvara för hela installationsprocessen från planering, val av systemlösning till driftsättning och underhåll.

Kontakta oss

För mer information

Kontakta oss