• Locum 1, Dalens Sjukhus

Locum, Stockholm, Sverige

Fastighetsbolaget Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt ägaren Stockholms läns landsting. Uppdraget omfattar allt från mindre vårdfastigheter till landstingets stora sjukhus.


Caverion är Locum på sjukhusen och de tar ett stort samhällsansvar, Mikael Sondén, teknikstrateg, Locum

Tjänsteområden

  • Managed Services

Teknikområden

  • Säkerhet och skydd
  • Ventilation och luftbehandling
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Automation
  • Kyla
  • Värme och sanitet

Kundsegment

  • Offentlig sjukvård

Typ

  • Sjukhus

Livsviktigt att all fastighetsteknik fungerar Fastighetsbolaget Locum förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt ägaren Stockholms läns landsting. Uppdraget omfattar allt från mindre vårdfastigheter till landstingets stora sjukhus. Ett komplext uppdrag med många livsviktiga tekniska
system
som måste fungera dygnet runt, året runt och där det händer mycket oväntat.

Sjukhusen har stora patientflöden vilket medför hård belastning på fastigheterna. 
Det kombinerat med en underhållsskuld på flera av byggnaderna ställer stora krav på de entreprenör som ansvarar för fastighetsunderhållet.

"Vi strävar efter att få ut maximal livslängd på våra tekniska installationer. Det vilar ett stort ansvar på våra entreprenörer som sköter tillsyn och underhåll. De är också våra ögon och öron i verksamheten och deras information om skicket på installationerna är viktig för att vi ska kunna lägga rättvisande underhållsplaner", säger Mikael Sondén, teknikstrateg Locum. 

"Vi förväntar oss också ett utvecklingsarbete i fastigheterna, att entreprenörerna kommer med förslag på förbättringar, så att fastigheterna fungerar väl och bibehåller sitt värde", fortsätter han.

Locums budget för investeringar i fastighetsunderhåll uppgår i år till cirka 700 miljoner. Omvandlat till investeringsprojekt (budget över 500 000 kr) blir det närmare 800 stycken, där en stor del rör ombyggnader av undercentraler, ventilation och renoveringar av ytskikt. 

Stockholms Läns Landsting har som mål att vara klimatneutrala 2030, så många åtgärder rör energibesparingar. Utöver detta investerar Locum drygt tre miljarder i stora nybyggnadsprojekt, bland annat på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Huddinge sjukhus och Nacka sjukhus.

Cirka 6500 felanmälningar i månaden

Men det dagliga fastighetsunderhållet handlar om mycket mer än investeringsprojekt.
En normal månad görs det omkring 6 500 felanmälningar som resulterar i arbetsorder till Locums kundtjänst. De graderas i fyra olika nivåer där en tekniker ska vara på plats inom 10 minuter vid fel med högsta prioritet, till exempel stillastående akuthissar eller allvarliga elfel.

"Vi försöker så långt som möjligt styra över felanmälningarna till ett webbgränssnitt, det ökar kvaliteten på anmälningarna och minskar tiden för åtgärder", säger Mikael Sondén.

Caverion har hand om drift och underhåll av 16 vårdfastigheter

"Sammanlagt handlar det om 260 000 kvadratmeter i innerstan och söderort. Sedan vi tog över drift och underhåll av fastigheterna den 1 juli 2016 har vi, förutom den dagliga driften, genomfört ett stort antal projekt" berättar Alexander Villalba, en av Caverions fyra projektledare som ansvarar för avtalet med Locum. Varje projektledare ansvarar för 80–140 projekt om året. 

Totalt arbetar närmare 50 personer i uppdraget som bland annat omfattar Landstingshuset, Sollentuna-, St. Eriks-, Rosenlunds-, Maria-, Nacka- och Handens sjukhus. Avtalet är ett Managed Operationsavtal vilket innebär att Caverion tar ett totalansvar över fastigheternas drift och underhåll. Brandskyddsansvar, elsäkerhet och ansvar för medicinska gaser ingår också i avtalet.

"Det är livsviktigt att all fastighetsteknik fungerar. Det ställer höga krav på vår kompetens, regelbunden tillsyn och snabba åtgärder. Och vi har jourberedskap dygnet runt, året runt", berättar Alexander Villalba.

Förutom hög teknisk kompetens ställer sjukhusmiljön särskilda krav på medarbetarna. Arbeten utförs regelbundet bland patienter och vårdpersonal som så långt som möjligt inte ska störas. "Göra sitt jobb utan att synas" som en av Caverions elektriker säger.

"Vi är väldigt noga med att välja rätt leverantör av fastighetstjänster och samarbetet med Caverion fungerar för det mesta bra. Caverion är Locum på sjukhusen och de tar ett stort samhällsansvar", säger Mikael Sondén.
Caverion har hand om drift och underhåll av 16 vårdfastigheter
 260 000 kvadratmeter i Stockholms innerstad och söderort