• inspektion
  • arbete
  • LKAB
  • ro¦êr

LKAB, Kiruna, Sverige

Samarbete sedan 1982. LKAB ska öka produktionen och behöver bygga bort ett antal flaskhalsar under de närmaste åren. En av dem finns i de tre SAK-verken där Caverion hjälper till med effektivisering.

Entreprenaden har gått bra så här långt. Caverion har kommit med innovativa lösningar, så de har kunnat forcera arbetet. Det är en stor fördel för oss att anlita ett företag med lokal förankring och som kan vår anläggning, säger Johan Henriksson.

Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern. LKAB är världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher.

LKAB står för 75 procent av järnmalmsproduktionen inom EU.

LKAB omsatte 2015 16,2 miljarder och har cirka 4500 anställda i 13 länder.

Under 2015 producerade LKAB 24,5 miljoner ton järnmalmsprodukter.

Tjänsteområden

  • Projektledning
  • Projektgenomförande

Teknikområden

  • Industriinstallationer

Kundsegment

  • Industri

Typ

  • Industrianläggning

Utmaning

Ombyggnaden av SAK-verken beräknas öka LKAB:s produktion av pelletsprodukter från 13,6 till 14,8 miljoner ton årligen.

Uppdraget består till största del av att pumpar, röranläggningar och tankar - hjärtat och lungorna i anläggningen - byts ut. Arbetet görs i en komplex produktionsmiljö under pågående drift, vilket ställer höga krav på Caverions medarbetare.

Caverion har samarbetat med LKAB sedan 1982 och har en ingående kunskap om produktionsmiljön.

Lösning

För att inte påverka produktionen är projektet uppdelat i sektioner där de nya delarna först sätts samman för att sedan kopplas in löpande under LKAB:s underhållsstopp.

Caverion industrirör jobbar i hela Malmfälten och LKAB är vår största kund. Förutom en stor projektavdelning så har vi en lika stor serviceavdelning som arbetar med att säkerställa produktionen för våra kunder. Jag är stolt över att vi har kapacitet och kompetens för att hantera kravbilden i komplexa produktionsmiljöer, säger Per Danielsson, distriktschef Caverion Industrirör.

Arbetet avslutades under 2016.

Fakta

LKAB är en stad i staden och i gångar och orter i gruvan finns hela 60 mil körbar väg. Med sina 19 447 kvadratkilometer är Kiruna kommun lika stor som länen Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. Eller som halva Nederländerna där det bor 16 miljoner människor. I Kiruna kommun bor cirka 23 000 personer, cirka 18 000 av dem bor i centralorten Kiruna.

Caverion utförde sitt första arbete åt LKAB 1982 och har genom åren genomfört en stor mängd projekt. Projekt i urval: pumpledning i segjärn, 2008, pumpkedja under jord 2010- 2013, flotationsanläggning i Svappavaara, 2011, spårnivå med verkstäder, 2012-2014, underjordsverkstad med tillhörande personalutrymmen på nivå 1365, 2014-2015.

Samarbete sedan 1982
60 mil väg under jord