• fordonskontroll
  • Forsmark (1)
  • Forsmark (2)

Forsmarks kärnkraftverk, Forsmark, Sweden

I flera år har Caverion bidragit till Forsmarks säkerhetsarbete.

Säkerhet är en mycket viktig fråga för oss. Det gäller att hålla den på rätt nivå, samtidigt som den ska uppfylla de säkerhetskrav som ställs av Strålsäkerhetsmyndigheten, säger Ulf Jonsson, Forsmark.

Tjänsteområden

  • Tekniskt underhåll
  • Projektgenomförande
  • Projektledning

Teknikområden

  • Säkerhet och skydd
  • Informations- och kommunikationsteknik

Kundsegment

  • Industri
  • Energisektorn

Typ

  • Industrianläggning

Utmaning 

Forsmark strävar efter att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhetsfrågor. Säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt baserat både på krav från myndigheter och erfarenheter från internationella samarbetsorgan. Caverion har bidragit aktivt och bland annat byggt om Forsmarks säkerhetssystem, ett komplext projekt som sträckte sig över flera år.

Caverions säkerhetssysteminstallationer vid kärnkraftverket omfattade konstruktion, driftsättning och installation av ett nytt integrerat säkerhetssystem i byggnaderna.

"Det är alltid en utmaning att bygga om säkerhetssystemet i en anläggning i full drift, och när anläggningen dessutom är ett kärnkraftverk ställs man självklart inför extra höga krav både på planering och genomförande", säger Magnus Olsson, Caverion.

Lösning

Installationen innehöll en avancerad säkerhetsplattform med funktioner som åtkomstkontroll, biometrisk åtkomstkontroll, administration av tillträdeskontroll, inbrottslarm, videoövervakning, bevakningscentral och nätsäkerhet i området. Alla system är redundanta

"Vi är stolta över att ha fått förtroendet att bygga om säkerhetssystemet och därefter genomföra ett antal sidoprojekt. Vi ser det som ett erkännande av vår kompetens inom säkerhet", förklarar Magnus Olsson.

"Alla kopplingar måste skyddas mot intrång. Säkerhetssystemet är ett IT-system och vi uppdaterar systemet kontinuerligt efter de senaste rönen inom IT-säkerhet. Vi arbetar nära Caverion och tar in deras expertis vid behov och jag tycker att samarbetet med deras medarbetare fungerar bra", säger Ulf Jonsson

Fakta om byggnaden

Forsmark är ett av Sveriges tre kärnkraftverk. Kraftverkets tre reaktorer producerade mer än 21 000 gigawattimmar (GWh) 2015. Totalt stod kärnkraften från Sveriges samtliga tre anläggningar för en tredjedel av Sveriges elproduktion 2015.

Tillträdet till Forsmark är strikt reglerat och det fysiska skyddet består av ett antal olika barriärer för skydd mot angrepp utifrån. 

En sjättedel av all el som förbrukas i Sverige kommer från Forsmark. 

Under 2015 var Forsmarks produktionskostnad 30,8 öre/kWh.