Citybanan, Stockholm, Sverige

Så ska Citybanan förbättra vardagen för tusentals pendlare

Alla pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg som passerar genom Stockholm delar idag på endast två spår. Bygget av en sex kilometer lång pendeltågstunnel och två nya pendeltågsstationer i anslutning till befintliga tunnelbanestationer, ska få bukt med överbelastning, trängsel och förseningar.  

Tjänsteområden

 • Projektledning
 • Projektgenomförande
 • Design och konstruktion

Teknikområden

 • Värme och sanitet
 • Säkerhet och skydd
 • Automation
 • Industriinstallationer
 • El

Kundsegment

 • Offentlig sektor
 • Offentlig sektor - Infrastruktur
 • Offentlig sektor - Transport

Typ

 • Infrastruktur

Utmaning

 • Till bygget av den nya pendeltågstunneln har  två nya pendeltågsstationer byggts i direkt anslutning till tunnelbanan, Station Stockholm Odenplan och Station Stockholm City. Caverion har levererat alla tekniska installationer inom belysning, kraft och styrsystem till Station Stockholm Odenplan.
 • Caverion har totalt installerat cirka 20 000 meter rör till installationer av varmvatten och kallvattensystem, avloppssystem i syrafast material, värmeåtervinningssystem, kylsystem, brandvattensystem och sprinklersystem på station City.
 • Caverion har även konstruerat ett system som säkerställer en hög driftsäkerhet.

Lösning

 • Installation av belysning, kraft och styrsystem till Citybanans Station Stockholm Odenplan.
 • Alla tekniska system på Odenplan kopplas upp mot kundens egna styrsystem vilket ger en total överblick.
 • 40 meter under markytan vid Station City har ett tiotal pumpstationer installerats för borttransport av spillvatten och dagvatten.
 • En undercentral bestående av pumpar, värmeväxlare och kylmaskin har installerats vid station City.
 • Installation av ett sprinklersystem vars 1 000 sprinklerdosor täcker hela installationsområdet vid station Stockholm City.
 • Stationernas driftsäkerhet säkerställs genom konstruktionen av en reservkraftsanläggning strax utanför stadskärnan.

Fakta om Caverions lösning

 • Den nya pendeltågsstationen är belägen långt under mark, under de befintliga tunnelbanespåren. Detta har resulterat i långa transportgångar och höga logistikkrav. 
 • Station Stockholm Odenplan: Fyra centralanläggningar styr all belysning och alla övervakningssystem på stationen.
 • Station Stockholm City: Installation av sprinkler och VS
 • Reservkraftsanläggningen:  Belägen i Tomteboda strax utanför stadsgränsen. Vid ett strömavbrott kan spänning ledas in till stationen på fem olika sätt. Genom en 20 kubikmeter stor dieseltank förses därefter stationens ventilationssystem, belysning, styrsystem, hissar och rulltrappor med ström i 24 timmar utan att fylla på diesel. Därefter kan systemet fyllas på med mer diesel och därigenom hålla stationen i drift i flera veckor.