AstraZeneca, Sverige

Managed Services – partnerskap på riktigt. Caverion levererar operativa tjänster och tekniska installationer till AstraZenecas cirka 220 fastigheter i Södertälje och Göteborg. Den totala ytan uppgår till 995 000 m2. Uppdraget är omfattande och komplext och med mycket höga krav på noggrannhet, renhet och dokumentation.

Tack vare partnerskapet med Caverion behöver vi inte utveckla kompetens för operativa fastighetstjänster inom AstraZeneca. De har en bra företagskultur och en ledning som brinner för den typen av frågor och en strategi och förmåga för att utveckla medarbetarna, de tekniska systemen och infrastrukturen samt föreslå innovationer och förbättringar, säger Catharina Dahl, Facilities Director Gothenburg, AstraZeneca


AstraZeneca är ett av Sveriges största exportföretag och har verksamhet i Göteborg och Södertälje. En stor del av företagets produktion sker i Sverige.  

Tjänsteområden

  • Rådgivande tjänster
  • Managed Services

Teknikområden

  • Säkerhet och skydd
  • Ventilation och luftbehandling
  • Kyla
  • Automation
  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Värme och sanitet
  • El

Kundsegment

  • Fastighetsinvesterare och utvecklare

Typ

Utmaning
Läkemedelsforskning- och tillverkning innebär höga krav på renlighet, noggrannhet och dokumentation.

Läkemedelsproduktion är en komplicerad och kostnadsdrivande process där alla produktionsstopp blir kostsamma.

Lösning
Varje dag levererar Caverion cirka 800 timmar tjänster till forskningssiten i Göteborg (Mölndal) och tablettfabriken i Södertälje. Vissa cleanroomarbeten utförs även i Södertälje.

Caverion ansvarar även för det systematiska brandskyddet (SBA) och bemannar två larmorsaksutryckningsbilar (LOU) med en larmtillsynstid på fem minuter.

- Det är ett intressant och installationstätt uppdrag som innehåller mycket spännande teknik. Vi gör allt från att byta trasiga lampor på kontorsarbetsplatser till maskintillsyn på EX-klassad (brandklassad) utrustning. De höga kraven på renhet innebär att vi till exempel måste rengöra verktygen med sprit när vi ska utföra arbeten i vissa lokaler. Det innebär också en omfattande dokumentation av vad som ska göras och när, och där alla åtgärder valideras, berättar Caverions områdeschef i Södertälje, Kjell Garbenius

Fakta
Anläggningen i Södertälje är en av världens största tablettfabriker med tillverkning av 11 miljarder tabletter per år. Här produceras mer än 30 olika läkemedel för fler än 100 marknader. Bland annat tillverkas 5 av AstraZenecas 10 största läkemedel på anläggningen, räknat i försäljning.

Anläggningen i Göteborg är ett av AstraZenecas tre globala forsknings- och utvecklingscentra.

800 timmar dagligen

995 000 m2

220 fastigheter