Kriminalvården.jpg
24.02.2022 Pressmeddelande

Secured by Caverion - nytt partnerskap med Kriminalvården för säkerhet- och brandlarmsystem

Kriminalvården i Sverige är en statlig myndighet med ansvar för häkten, anstalter och frivårdskontor. Alla anläggningar är i stort behov av en hög säkerhetsnivå och fungerande drift. Till cirka 90 anläggningar har Kriminalvården valt Caverion som samarbetspartner för deras säkerhets- och brandlarmsystem.

Från januari är Caverion tjänsteleverantör inom service, drift och underhåll för Kriminalvårdens säkerhet- och brandlarmsystem. Ett komplext och krävande uppdrag som kräver brand- och säkerhetskompetens hos samtliga involverade medarbetare. Uppdraget omfattar installation, underhåll, support, felavhjälpande och felanmälan för fastigheternas säkerhets- och brandlarmsystem.

Caverions Remote center kommer att hantera och koordinera brandlarm från anläggningarna dygnet runt, året runt.  Remote center blir också Kriminalvårdens centrala kontakt och hanterar felavhjälpande åtgärder och support på distans.

"Vi är glada att vi fått förtroendet och att vi kan utveckla vårt samarbete med Kriminalvården ytterligare. Vår uppgift är att leverera bästa möjliga driftsäkerhet genom våra tekniska brand- och säkerhetslösningar så att anläggningarna ska fungera felfritt och utan avbrott. Via vårt Remote center kommer vi kunna reagera omedelbart på eventuella avvikelser i fastigheternas olika system", säger Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige.
 

Läs mer om Caverions säkerhetssystem här

Läs mer om Caverions Remote center här

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter