Hudiksvall-hospital.png
22.11.2022 Pressmeddelande

Energieffektivisering i fokus när Caverion och Peab tecknar avtal för Hudiksvalls sjukhus

Caverion har tecknat ett avtal med Peab där Caverion ansvarar för projektering och utförande av värme, kyla, ventilation och medicinska gaser på Hudiksvalls sjukhus. I avtalet ingår dessutom uppförandet av ett nytt teknikhus för att försörja sjukhuset med el, medicinska gaser, värme och kyla.

Caverion har bred erfarenhet av uppdrag inom vårdsektorn och att möta de högt ställda krav som sjukhusverksamhet kräver. Inom uppdraget på Hudiksvalls sjukhus finns ett stort fokus på driftsäkerhet men även på att se över hur verksamheten kan energieffektiviseras.

”Energieffektiviseringarna passar väl in i våra miljömål och det långsiktiga hållbarhetsarbete som är grundläggande i all vår verksamhet”, säger Camilla Pihlqvist, projektledare på Region Gävleborg.

”Med Caverions helhetslösning möjliggör vi ett cirkulärt energikretslopp där både planerade besparingar och hållbarhet är i centrum. Lösningen ligger i teknikens framkant och bygger på femte generationens fjärrvärme som kommer ge besparingar på minst 2000 MWh/år, vilket motsvarar elförsörjningen för ca 133 normalstora villor/år”, säger Johan Tundal, distriktschef Hälsingland-Gävleborg.

I uppdraget är Caverion underleverantör till Peab som har tecknat totalentreprenadavtal med Region Gävleborg. Sjukhuset i Hudiksvall är ett av länets sex sjukhus och ett av länets två akutsjukhus.

Läs mer:

Smart City sjukhus

Energieffektivisering
 

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter