Caverion-Service technicians at work.jpg
17.05.2022 Pressmeddelande

Hallstahammars kommun väljer Caverion för att förbättra energiprestandaSom ett led i energi- och underhållsarbetet väljer Hallstahammars kommun Caverion till samarbetspartner för att genomföra ett så kallat energiprestandaavtal (Energy Performance Contract). Avtalet med Caverion ligger i linje med kommunens mål att, i enlighet med sin energiplan, kraftfullt minska energianvändningen och samtidigt öka renoveringstakten i kommunens verksamhetslokaler.

I en första etapp inventeras cirka 120 000 kvadratmeter av kommunens samhällsbyggnader för att skapa en helhetsbild av beståndets energieffektiviseringspotential och omfattning. Därefter genomförs åtgärderna om kommunen väljer att gå vidare med projektet.

"Vi är glada över att komma igång och ser stora möjligheter att minska vår underhållsskuld och genomföra nödvändiga renoveringsåtgärder i våra verksamhetslokaler. Tack vare energibesparingarna i projektet kan detta ske med god hushållning av våra gemensamma resurser", säger Linus Ekstrand, projektledare på Hallstahammars kommun.

Energiprestandaavtal eller Energy Performance Contracting är en välbeprövad metod att finansiera renovering och förbättrad arbetsmiljö genom att kraftfullt, och på kort tid, minska energi- och underhållskostnader. Innan genomförande av de överenskomna åtgärderna ställer det utförande bolaget en garanti på den slutliga besparingen i beståndet.

"Vi ser fram emot möjligheten att samverka med Hallstahammars kommun och hjälpa till att uppnå deras högt ställda energi-och renoveringsmål. Allt fler kunder inser vikten av att faktiskt genomföra de nödvändiga åtgärderna i sina energiplaner och att förbereda sig för energiomställningen. Caverion har stor erfarenhet och expertis inom energi- och underhållsarbete och är gärna en partner i denna ambition", säger Uno Lundberg, vd Caverion Sverige.

Projekterings- och analysfasen påbörjades under april 2022 och beräknas vara avslutad under andra kvartalet 2023. Därefter har Hallstahammars kommun möjlighet att gå vidare med genomförande av de utvalda åtgärderna.

Caverion har de senaste åren arbetat tillsammans med en rad andra kommuner i liknande projekt, bland annat tillsammans med Söderhamns kommun och Faxeholmen AB i Nordens största energiprestandaavtal. Projektmodellen har blivit alltmer inriktad på att finansiera och genomföra nödvändiga åtgärder för att nå energimål och skynda på energiomställningen.

Fakta om Hallstahammar:

Hallstahammar är belägen i Västmanlands län och har en befolkning om cirka 16 400 personer. Staden bär sin industrihistoria i kommunvapnets hammare och tre kugghjul och utmärker sig med sin breda och varierade profil i den växande Mälardalsregionen.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter