Smarta sjukhus

Smarta sjukhus

 

Smarta sjukhus är uppkopplade, energieffektiva och optimerade för att se till att vi läker och mår bra.

Ett sjukhus måste vara en säker och funktionell miljö - för patienter, besökare och vårdpersonal. Moderna fastighetslösningar och renrumsteknik formar framtiden för våra vårdinrättningar. De bidrar till att skapa sjukhus som är säkrare, mer hållbara och som bättre anpassar sig till hälso- och sjukvårdens föränderliga behov. Ju bättre ditt sjukhus fungerar, desto bättre blir patientupplevelsen, behandlingskvaliteten, säkerheten och effektiviteten på ditt sjukhus.


Smarta sjukhus förändrar miljön

 
Smarta sjukhus är uppkopplade

Intelligent och uppkopplad

På traditionella sjukhus finns naturligtvis teknik, men på ett smart sjukhus är alla system och enheter sammankopplade på ett meningsfullt och intelligent sätt för att övervaka och anpassa sig till information och hur det står till i realtid.

Hälso- och sjukvårdspersonal gynnas

Hälso- och sjukvårdspersonal gynnas

När den bästa tekniken är till nytta besökare och patienter i byggnaden kan vårdpersonalen fokusera på sin huvuduppgift: att behandla patienterna.

Fördelar för patienterna

Fördelar för patienterna

Uppkopplade system och teknik optimerar sjukhusprocesser och fastigheters prestanda. Detta innebär ökad effektivitet och säkerhet för patienterna och förhållanden som stöder läkningsprocesserna.


Resultat när vi moderniserar ett sjukhus

 
 • Patientflödet är smidigt, effektivt och säkert
 • Inomhusförhållandena och luftkvaliteten är utmärkta
 • Energieffektivitet och kostnadseffektivitet optimeras.
 • Den kirurgiska kapaciteten och diagnostiken förbättras.
 • Utrymmena kan anpassas för olika ändamål.
 • Stöd för medicinsk vård på distans.
 • Kritiska system för patienterna och byggnaden har hög redundans och övervakning.
 • Tillförlitligheten stärks i alla avseenden.
Läkare i en korridor
 

 

Intelligenta system i komplexa miljöer

 • Smart åtkomstkontroll
 • Minimering av störningar och avbrott
 • Övervaknings- och brandlarmsystem
 • System för inbrottslarm
 • Audiovisuella system för patientlarm
 • Avancerade system för medicinska gaser
 • Högtalaranläggning (PA)
 • System för datautbyte och patientidentifiering
 • Smarta byggnadsstyrningssystem är centrala för sjukhusets prestanda och säkerställer bekväma miljöer för att stödja patienternas återhämtning och se till att kritiska system, inklusive ventilation och klimatförhållanden, alltid fungerar som de ska.
 • Sensorer för klimatstyrning
 • Användning av förnybar energi (t.ex. geotermisk energi).
 • Högpresterande ventilation för högsterila miljöer, t.ex. forskningslaboratorier och operationssalar.
 • Centraliserade system för belysningsstyrning
 • Energibesparande LED-lampor som styrs av dagsljus- och närvarosensorer.
 

Teknik för renrum

Forskning, och att utveckla tillförlitliga produkter och lösningar, samtidigt som man följer strikta regleringar kräver säkra laboratorier som uppfyller högsta möjliga standard. Renrum tillgodoser behovet av kontamineringskontroll inom hälso- och sjukvård, biovetenskap och andra branscher.

Person som arbetar i ett renrum

Vad är ett renrum?

Ett renrum möjliggör maximal kontroll av vissa valda variabler, t.ex. antalet luftburna partiklar. Många branscher kräver en noga kontrollerad miljö där tillverkningsprocessen, regler eller branschöverenskommelser kräver miniminivåer av luftburna partiklar och maximal kontroll av temperatur, fuktighet, differenstryck och luftflöden.

Caverion bygger och driver renrum enligt DIN ISO 14644 och GMP (Good Manufacturing Practice). Även i laboratorier med hög säkerhet kan Caverion införa ventilationsteknik på högsta säkerhetsnivå (BSL 4).

Renrum i många branscher

Renrum utvecklas och utformas för miljöer med höga krav på hygien, kvalitet, flexibilitet, livslängd och livscykelkostnader. Vår renrumsteknik används idag i följande branscher:

 • bioteknik
 • forskning
 • sjukhusteknik
 • livsmedelsteknik
 • mikrobiologi
 • medicinsk teknik
 • gen- och laboratorieteknik
 • läkemedelsindustri
Renrum
 

Smart underhåll

Moderniserade och sammankopplade fastighetslösningar drar nytta av alla fördelar med smart underhåll för att säkerställa sjukhusets oavbrutna drift och optimala funktion under hela dess livscykel:

 • Hög tillgänglighet, med beredskap 24 timmar om dygnet.
 • Högkompetent personal med erfarenhet från branschen och djup teknisk kunskap.
 • Fokus på total ägandekostnad och genomgripande ansvar för sjukhusets drift och underhåll.
 • Långsiktiga åtgärder, t.ex. förbättring av energieffektiviteten.
 • Minimala störningar och avbrott tack vare situationsanpassat underhåll.
 • Tydliga och väldokumenterade underhållsplaner.
icon-64.png

Att underhålla sjukhus skiljer sig från många andra fastigheter eftersom de innehåller många tekniska system som måste fungera dygnet runt under alla omständigheter. Höga patientflöden och driftskostnader kräver också ett helhetsåtagande i fastigheten.


Läs mer: