© Technopolis
21.12.2020 Pressmeddelande

Caverion utökar sitt samarbete med Technopolis i de nordiska ländernaTechnopolis har valt Caverion som fortsatt partner med ansvar för tekniskt underhåll på företagets siter i Finland, Sverige och Norge. I framtiden kommer Caverion att ansvara för totalt åtta Technopolis-campus varav det nyaste finns i Tammerforsområdet i Finland. Utöver tekniska tjänster och fastighetsförvaltning har samarbetet också utökats till stora utvecklingsprojekt. Caverion levererar exempelvis ett nytt BMS-system (Building Automation System) till campuset i Oslo. 

Samarbetet mellan Technopolis och Caverion har utvecklats på ett utmärkt sätt. Under de senaste två åren har Caverion och Technopolis tillsammans framgångsrikt optimerat energieffektiviteten på siterna och därigenom årligen sparat betydande mängder energi. Tack vare ett kundorienterat serviceupplägg har Technopolis kundnöjdhet utvecklats på ett positivt sätt. Exempelvis har upplevelsen av inomhusklimatet förbättrats på alla företagets campus.

"På Technopolis förväntar vi oss att våra samarbetspartners ger oss kompetent, professionell service. Våra leverantörer måste också ha en välgrundad förståelse för vår verksamhet och våra kunders behov. Vårt samarbete med Caverion har utvecklats till ett partnerskap. Tillsammans har vi lyckats öka kundnöjdheten, förbättrat och optimerat förutsättningarna samt skapat enhetliga verksamhetsrutiner i alla våra nordiska länder", säger Ismo Myllymäki, fastighetschef på Technopolis.

Caverions omfattande serviceavtal inbegriper tekniskt underhåll, energi- och distansövervakning. Dessutom fungerar Caverion som strategisk partner i projekt kopplade till användning av smart teknik. I oktober 2020 påbörjades installationen av ett nytt BMS-system på Technopolis site i Oslo - ett bra exempel på hur samarbetet utvecklats. 

"Slutanvändarens upplevelse är avgörande – här delar Technopolis och Caverion uppfattning. Vi har nått fantastiska resultat, både i fråga om energieffektivitet och kundnöjdhet, säger Thomas Hietto, vice vd och chef för Business Unit Services på Caverion, och fortsätter: "Det här året har varit exceptionellt för alla, och sättet vi använder våra byggnader på har förändrats. Nästa år kommer vi tydligare kunna se vilka trender som kommer att leva vidare, och hur fastigheter i framtiden på ett ännu bättre sätt kan betjäna sina användare och uppnå koldioxidneutralitet.

Technopolis tillhandahåller flexibla och effektiva kontor, samarbetsytor och relaterade tjänster. För närvarande försörjer Technopolis 1 300 företag med arbetsplatser. 

Läs mer om våra tjänster för fastighetsinvesterare och -utvecklare.

Bilder: Technopolis

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Mer information: Daniel Tabermann, chef för internationell försäljning och nyckelkunder, tel. +358 40 193 1094  Daniel.tabermann@caverion.com
Prenumerera på nyheter