Jetitek on nyt Caverion Suomi.jpg
27.03.2020 Pressmeddelande

Nordanstig satsar för hållbara fastigheter och sänkta kostnader. Energibesparingar finansierar teknikinvesteringar och underhållsskuld.

 

Nordanstig kommun och Nordanstig Bostäder AB fortsätter sitt samarbete med Caverion avseende genomförande av energibesparande åtgärder i ett fastighetsbestånd bestående av kommunala samhällslokaler och bostäder. Projektets totala värde uppgår till cirka 150 miljoner kronor under fyra år.

Projektet omfattar ett stort antal tekniska installationer och uppkopplade lösningar inom olika fastighetssystem som el, värme, ventilation, styr- och regler samt solceller. Kommunen kommer med detta projekt, inte enbart energieffektivisera kommunens byggnader och bostäder, utan också minska sina underhållskostnader och förbättra arbetsmiljön. Kommunen tar genom projektet även ett stort steg framåt för att nå egna och nationella energi- och klimatmål samtidigt som myndighetskrav inom ventilation och brand uppfylls.

"Nordanstig kommun har i och med beslutet visat handlingskraft. För att få full effekt av de energibesparande underhållsinsatserna behöver beställaren genomföra insatsen i stor skala. Tack vare de minskade kostnaderna kan vi även genomföra andra nödvändiga underhållsåtgärder och ge kommunen bättre förutsättningar att skapa hållbara byggnader och en hälsosam arbetsmiljö. Caverion är ett bolag som kombinerar hög energikompetens och klarar av att ställa besparingsgarantier på stora byggnadsbestånd där projekten kräver stor installationskraft  och utförarkapacitet, även vad gäller smarta, uppkopplade lösningar", säger Juha Mennander, vd, Caverion Sverige.

Genomförandet av projektet påbörjas i april och beräknas vara klart 2023.

"Det här är en stor satsning på arbetsmiljön för våra elever, brukare och anställda. Det är även en stor satsning på miljön som gör att vi kan klara miljökraven framåt. Vi kan även räkna hem investeringen genom sänkta driftskostnader, vilket också är väldigt bra. Detta projekt skapar samtidigt många nya arbetstillfällen i kommunen under de närmsta fyra åren", säger Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande.

Våren 2019 slutförde Caverion energianalysen av Nordanstig kommuns byggnader, vilket är den föreberedande delen av ett större, energibesparande underhållsprojekt med garantiåtagande. Läs mer om det tidigare projektet här.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85 Ola Wigg Kommunstyrelsens ordförande Nordanstigs kommun ola.wigg@nordanstig.se +46 73 041 67 81 Thomaz Nordh Fastighetsstrateg Nordanstigs kommun thomaz.nordh@nordanstig.se +46 652 362 07
Prenumerera på nyheter