Fastighetsägare

Fastighetsinvesterare och -utvecklare

Vi erbjuder fastighetsinvesterare och -utvecklare fastighetstekniska system som förlänger fastigheternas livstid, ökar användbarheten och håller kostnader och fastighetsvärde inom målen. Vår kunskap inom fastighetsinvesteringar och utvecklingsprojekt ger lösningar som är ekonomiskt, tekniskt och driftsmässigt optimala. Som oberoende aktör kan vi erbjuda den mest effektiva helhetslösningen.

Vi utvecklar, installerar och underhåller fastighetsteknik som gör fastigheten funktionell, säker och energieffektiv – så att den blir ändamålsenlig och enkel att anpassa till framtida krav. Vi säkerställer hög tillgänglighet, energieffektivitet och användarkomfort för:

 • Flerfamiljshus
 • Kontor
 • Gallerior
 • Hotell
 • Restauranger
 • Parkeringsytor
 • Reseterminaler och stationer
 • Mäss- och konferenshallar
 • Museer

Våra experter kan designa och konstruera fastighetstekniska automationssystem för krävande förhållanden som till exempel avancerade renrum och datacenter. Vi har även omfattande erfarenhet av infrastrukturlösningar som exempelvis teknik för belysningssystem, automatisk sophämtning, vägtunnlar, motorvägs- och tunneltelematik samt ljud-, trygghets- och säkerhetssystem.


Vårt omfattande tjänsteerbjudande hjälper fastighetsinvesterare och -utvecklare att uppnå

 • Integrerade projektleveranser: effektivt, i tid och inom avtalad budget
 • Bibehållet fastighetsvärde under hela dess livstid
 • Fastighetstekniska system som uppfyller hyresgästernas krav
 • Garanterad driftsstabilitet för anläggningen
 • Bra inomhusklimat och välskötta byggnader
 • Ökad energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp

 

Heltäckande ansvar

Vi kan ta hela ansvaret för planering, konstruktion, drift och underhåll av alla tekniska system och lösningar för fastighetsinvesterare och -utvecklare .

Du får en transparent tjänst från en enda leverantör och en kontaktpunkt för dina behov.

Vi kan också ta hand om energianalyser och installationsbesiktningar. Vid behov kan vi planera och implementera de förändringar som krävs så att fastigheten är förberedd för certifieringar som LEED.

Vi är din pålitliga och ekonomiskt trygga partner med omfattande expertis och långsiktigt engagemang. 

 

Fokus på hela livscykeln

Våra tjänster täcker hela livscykeln för fastigheten. Vårt koncept med Managed Life Cycle har en finansieringsmodell som bygger på ett fast pris per månad under livscykelns avtalsperiod och täcker all förbrukning av vatten, el och värme.

Vi kan ge dig en spargaranti genom ett serviceavtal när vi utvecklar kostnadseffektiviteten för en befintlig fastighet. Energibesparingsprojekt minskar normalt energiförbrukningen med 5–20 %. Avkastning på investeringen uppnås efter 1–5 år för små projekt och 8–10 år för stora projekt.

Läs mer om Managed Life Cycle, Energy Performance Contracting och Operational Performance Contracting.

Kontraktsmodeller som används

 • Design & Build samt nyckelfärdiga lösningar
 • Samarbeten
 • PPP (Public Private Partnership)
 • ESCO-modellen
 • EPC-modellen (Energy Performance Contracting)


Kunderna har ordet

”Caverions styrka blir tydlig om och om igen. Vi tar kompetensen hos våra partners för given. Caverion har bevisat att de besitter den kompetensen.” – Michael Noll, fastighetsägare, Actris GmbH.

”Tack vare vårt samarbete med Caverion har vi ett modernt datacenter i framkant som säkerställer att Tønder kommun fungerar bra. Vi har fått bra rådgivning under hela projektet och vi är mycket nöjda med det arbete som Caverion utförde när vi avvecklade två äldre serverrum och förde samman dem till ett nytt och uppdaterat datacenter.” – Lars Møldrup, Tønder kommun.

”Vår ambition är att ha ett bra planerat underhåll, högkvalitativ och kostnadseffektiv service och nöjda hyresgäster. Det operativa ansvaret inom ramen för fastighetsinvesteringar har alltid varit viktigt för Varma. Vi har valt Caverion som partner inom energihantering. Vi når våra mål genom ett bra samarbete. Vi sparar också massor när det gäller kostnaderna för fastighetsunderhåll.” – Aarne Markkula, fastighetsutvecklingschef, Varma

”Caverion har levererat tekniska lösningar med användarvänliga och energieffektiva lösningar som är flexibla, så att fastigheten kan anpassas till förändringar i företagets struktur och storlek under hela dess livscykel på 50–80 år.” – Jørgen Løfaldli, fastighetschef, SpareBank 1 SMN.

”Vårt samarbete baseras på ett tillförlitligt partnerskap. Caverion levererar vad de lovar och alltid i tid. Bra och omfattande rapporter om installationernas kondition ger ökat mervärde och gör att vi kan identifiera risker och hålla oss inom budgeten.” – Marko Koivisto, fastighetschef, Tammerforshuset

“Caverion var definitivt det bästa alternativet för oss. Det nya avtalet omfattar även utveckling av mer effektiva driftsmodeller. Vi kommer även att fortsätta vårt arbete för hållbar utveckling och energieffektivitet och Caverions kunnande och expertis hjälper oss att uppnå våra mål,” säger Pekka Kuosmanen, assisterande vicepresident, Finnair Facility Team.

”Platsen, byggmetoden och den tekniska utrustningen gör Henningertornet till ett unikt bostadsbyggnadsprojekt,” säger Jörg Janson, projektledare för Actris Henninger Turm GmbH & Co. KG. ”För oss som investerare handlar det i slutänden om att säkerställa att projektet genomförs på ett högkvalitativt sätt trots en snäv tidsram.”

”Komplexa nya byggnader som gallerior kräver allt mer avancerad teknik. Caverion har specialkompetens inom den senaste ventilations- och luftkonditioneringstekniken, till exempel de nydanande värmeåtervinningssystemen som kommer att användas i luftkonditioneringen av Aquis Plaza. De har även stor erfarenhet av projektledning, vilket är nödvändigt för att kunna genomföra sådana stora projekt på ett lyckat sätt”, säger talespersonen från Ed. Züblin AG.


Kundfördelar

 • Minskade projektkostnader och risker för fastighetsinvesterare och -utvecklare
 • Livscykeln i fokus: kostnads- och energieffektivitet
 • Avancerade och integrerade fastighetstekniska system för trygghet och säkerhet
 • Hållbarhet
 • Avtal med tydliga ansvarsområden

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss