Caverion City.PNG
31.01.2018 Articles

Resurseffektiv bebyggelse – en prioriterad sektor för energieffektivisering

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. 

Idag meddelade myndigheten vilka fem sektorer som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. En av dem är resurseffektiv bebyggelse, där förvaltning, renovering och ett resurseffektivt livscykelperspektiv nämns som viktiga områden.

- Det är klokt att energimyndigheten inkluderat bebyggelse som en av sektorerna i strategin för ökad energieffektivisering. Befintliga byggnader använder stora mängder energi och är något av en outnyttjad resurs för energieffektivisering. Ett ökat livscykelperspektiv och långsiktighet i byggnaders förvaltning kan i hög grad bidra till att nå målen i energiöverenskommelsen till 2030, säger Erika Björnesparr, marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige.

Läs hela nyheten på energimyndigheten.se. Läs även mer om Caverions energieffektiviseringsprojekt.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter