Järfälla växer med rekordfart - web.jpg
20.12.2018 Articles

Järfälla växer med rekordfart

Järfälla är en av landets snabbast växande kommuner. Barkarbystaden och Veddesta utgör tillsammans ett av de största stadsbyggnadsprojekten i Europa. De övergripande planerna sträcker sig ända till 2040 och de närmaste 15 åren har kommunen ambitionen att bygga 15 000 nya bostäder.

Järfälla har blivit något av en föregångskommun inom stadsbyggnad. Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla förklarar det med att kommunen varit tydlig med sina tillväxtplaner och inte tvekat att peka med hela handen och vågat ta diskussioner med samarbetspartners och boende. Men också med kortare och effektivare planprocesser och bra och nära samarbeten med inblandade byggbolag.

”Vi har jobbat konsekvent med de här frågorna under lång tid. Vi har ett tydligt tänk som vi följer, där vissa frågor detaljstyrs och andra lämnas till marknaden”, säger Emelie Grind.

Mycket har hänt, och händer, på flera platser i kommunen – samtidigt. Dessutom har Järfällas roll i regionen utökats snabbare än planerat.

”Det har varit, och är, både roligt och en stor utmaning att se till att alla pusselbitar hamnar på rätt plats i projekten. För alla stadier pågår samtidigt: planering, genomförande och förvaltning. Och tack vare konstruktiva diskussioner och god samordning tycker jag vi har lyckats bra så här långt”, menar Emelie Grind.

Järfälla kommun omvandlas på tre platser samtidigt: Barkarby, Veddesta och Jakobsberg. Kommunen har olika strategier i dem olika kommundelarna. Barkarbystaden är en helt ny stadsdel som byggs på ett före detta flygfält och detaljplanen för nästa steg, Barkarbystaden 3, är Sveriges största.

”Barkarbystaden bygger vi upp från grunden och infrastrukturfrågorna är oerhört viktiga. Vi måste bygga hållbart, robust och framtidssäkrat med system som klarar förändringar”, poängterar Emelie Grind.

Ombyggnaden av Veddesta från ett industriområde till en stadsdel med mer blandad bebyggelse befinner sig än så länge på ritbordet. I Jakobsberg finns ett välfungerande samhälle där den ökade efterfrågan på bostäder möts med förtätning.

”I Jakobsberg adderar vi byggnader och stadskvaliteter. Kommundelen har ett bra läge, nära pendeltåg med tät trafik och där den nya stationen Stockholm Odenplan förbättrat kommunikationen med Stockholms innerstad”.

Tillgängligheten till kommunen kommer dessutom att förbättras ytterligare inom några år då Järfälla blir ett nytt kollektivtrafiknav för norra Stockholm med två nya tunnelbanestationer (Stockholms första på många år), utbyggnad av Jakobsbergs station så att regionaltågen kan stanna samt den nya tvärförbindelsen Förbifart Stockholm. Redan i höst utökas kollektivtrafiken i Barkarbystaden med en spännande nyhet, Storstockholms Lokaltrafik, SL trafikerar en kort sträcka i bostadsområdet med tre självkörande bussar som har plats för 12 personer.

”Utbyggnaden av kollektivtrafik och vägar ritar om den regionala kartan mobilitetsmässigt vilket, förutom den naturliga kopplingen till arbetsmarknaden i östra Mellansverige, ökar kommunens möjligheter att attrahera nya arbetsgivare”, menar Emelie Grind.

Fakta

Järfällas befolkning ökar snabbt, i dagsläget med cirka 2 000 nya invånare per år. Från dagens cirka 77 000 invånare beräknas antalet nå 115 000 år 2030. Kommunen planerar för en produktion av minst 1 000 bostäder per år under en lång tid framöver. Barkarbystaden och Veddesta utgör tillsammans ett av de största stadsbyggnadsprojekten i Europa.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter