Unikt arkivbygge i bergrum - web.jpg Bild: Ahrbom & Partner
20.12.2018 Articles

Unikt arkivbygge i bergrum

Smarta digitala lösningar och åtta mil hyllor när Stadsarkivet bygger nytt publikt arkiv.

I ett komplext projekt förvandlar BTH Bygg det som en gång var en del av Vin & Sprits lager- och produktionslokaler inne i berget vid Liljeholmskajen i Stockholm till ett modernt arkiv för historiska byggnadsritningar. En stor del av samlingen är unik och klassad som världsminne av Unesco.

Ny teknik och månghundraåriga handlingar kombineras när Stockholms Stad bygger nytt arkiv för Stockholms bebyggelsehistoria. Här kommer alla som är intresserade av stadens byggnadsutveckling att kunna ta del av unika handlingar. Bland annat cirka två miljoner ritningar över alla hus som byggts i Stockholm ända sedan 1700-talet.

Men det är inte bara handlingarna som är unika, även placeringen av arkivet är unik. Det byggs i två 120 meter långa och åtta meter breda bergtunnlar på Liljeholmskajen med en takhöjd på 20 meter. Det ställer höga krav på projektets entreprenörer.

”Det är en utmaning att bygga ett arkiv, med dess mycket höga brandsäkerhets- och klimatkrav, i ett bergrum. Berg släpper igenom fukt som måste ventileras bort. Brandkraven medför att vi måste installera både torr- och vattensprinklers. Dessutom tillkommer radon. Det ställer oss inför intressanta problem, säger Janne Österholm”, platschef för totalentreprenören BTH bygg.

För att klara de höga klimat- och brandkraven har företaget tagit hjälp av Caverion som installerar vs, ventilation, sprinkler samt styr- och regler i lokalerna.

”Klimatkravet medför att vi både måste avfukta luften mellan den vattentäta duken som täcker berget, och luften inne i själva lokalerna”, berättar Robert Rosenberg, projektchef Caverion.

För att kunna ventilera bort radonet i bergrummen krävs dessutom hög luftomsättning vilket gör att avfuktningsanläggningen måste kunna hantera ovanligt stora luftvolymer. Till detta kommer krav på att arkivet ska vara helt strömlöst när det är stängt, så allt som då kräver el måste placeras utanför lokalerna.

”Därför installerar vi två stora avfuktningsanläggningar i änden på vartdera bergrummet, avskilda från arkivet. Från dessa drar vi sedan väldigt mycket ventilationskanaler”, säger Robert Rosenberg.

För att klara de höga brandkraven, EI 120, är vardera av de två bergrumsarkiven indelade i fem brandceller med varsin hiss för att transportera upp arkivmaterialet till den övre våningen i arkivet. Den publika delen av arkivet får en 20 meter bred och 8 meter hög glasvägg mot arkivdelen.

Glasväggen har sju centimeter tjockt glas för att klara brandkraven. Den väger närmare 17 ton, berättar Janne Österholm.

Digital arkivteknik

"Vi tittar på fler smarta digitala lösningar som både underlättar arbetet och ökar säkerheten, berättar Gabriel Marawgeh, utvecklingschef på Stockholms Stadsarkiv. Bland annat planerar vi att märka handlingarna med RFID-teknik. Det ger information om exakt plats för handlingarna i arkivet så vi vet var de finns när någon vill ta del av dem”.

Information om handlingens vikt ska också lagras i RFID-chippet. Då kan personalen se att det är exakt samma vikt när handlingen återlämnas och att därmed inga sidor saknas. Man planerar också att installera elektroniska skärmar där besökarna kan bearbeta handlingarna på skärmen och skriva ut dem.

”Besökarna ska kunna ta med sig den digitaliserade handlingen hem, både i originalutseende och den eventuellt bearbetade kopian, säger Gabriel Marawgeh.

Stadsarkivet Liljeholmen planeras att öppna i början av 2019.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter