Cleanroom.jpg
15.03.2018 Pressmeddelande

Caverion konstruerar renrum för Nobel Biocare AB i Karlskoga

 

Nobel Biocare AB och Caverion Sverige AB har tecknat avtal om konstruktion av renrum för en ny pilotanläggning i Karlskoga. Projektet har startat under februari 2018 med projektering. Installation kommer att ske från maj 2018 och renrummet beräknas vara driftsatt och validerat i oktober 2018.

- Renrummet utrustas med modern tillverkningsutrustning för produktion och kommersialisering av en rad implantat. Vi upplever att Caverion har smarta tekniska lösningar och förväntar oss att de ska leverera ett renrum av hög kvalitet, mycket god hygienkontroll och med flexibla lösningar säger Stefan Lagerstål, Group Manager Facility & Maintenance, Nobel Biocare Produktion Karlskoga

Projektet kommer att drivas som en totalentreprenad. Utöver byggnationen av de faktiska renrummen omfattar projektet även elinstallation och installation av övervakningssystem, samt validering av lokalerna.

Renrummen kommer att byggas med Caverions egenutvecklade renrumssystem CleanPlus®. Systemet är utvecklat och konstruerat för att integreras i både nya och befintliga lokaler och har en rad anpassningsmöjligheter. Exempelvis kan ändringar och modifieringar enkelt utföras under projektering och installation.

Utformningen kommer att valideras enligt gällande regulatoriska krav – EU GMP samt ISO 14644 för renrum – och innehålla lokaler klassificerade som C och D.

För mer information, kontakta
Henrik Fredlund, distriktschef, Caverion
+46 73-075 52 10
henrik.fredlund@caverion.com 

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter