Forsmark.jpg
19.01.2017 Articles

Eldprov i ett kärnkraftverk

Eldprov i ett kärnkraftverk

Forsmark strävar efter att vara bland de främsta kärnkraftverken i världen när det gäller säkerhetsfrågor. Kraftföretaget utvecklar kontinuerligt sitt säkerhetsarbete baserat både på krav från myndigheter och erfarenheter från internationella samarbetsorgan.

Caverion har bidragit aktivt till detta arbete och bland annat byggt om Forsmarks säkerhetssystem, ett komplext projekt som sträckte sig över flera år.

- Säkerhet är en mycket viktig fråga för oss. Det gäller att hålla den på rätt nivå, samtidigt som den ska uppfylla de säkerhetskrav som ställs av Strålsäkerhetsmyndigheten, säger Ulf Jonsson, Forsmark.

I hans roll ingår att beställa det fysiska skyddet av anläggningen och se till att det uppfyller myndighetskraven. Caverions säkerhetssysteminstallationer vid kärnkraftverket omfattade konstruktion, driftsättning och installation av ett nytt integrerat säkerhetssystem i byggnaderna.

- Det är alltid en utmaning att bygga om säkerhetssystemet i en anläggning i full drift, och när anläggningen dessutom är ett kärnkraftverk ställs man självklart inför extra höga krav både på planering och genomförande, säger Magnus Olsson, Caverion. 

- Vi är stolta över att ha fått förtroendet att bygga om säkerhetssystemet och därefter genomföra ett antal sidoprojekt. Vi ser det som ett erkännande av vår kompetens inom säkerhet, fortsätter Magnus Olsson.

Installationen innehöll en avancerad säkerhetsplattform med funktioner som åtkomstkontroll, biometrisk åtkomstkontroll, administration av tillträdeskontroll, inbrottslarm, videoövervakning, bevakningscentral och nätsäkerhet i området. Alla system är redundanta.

- Alla kopplingar måste skyddas mot intrång. Säkerhetssystemet är ett IT-system och vi uppdaterar systemet kontinuerligt efter de senaste rönen inom IT-säkerhet. Vi arbetar nära Caverion och tar in deras expertis vid behov och jag tycker att samarbetet med deras medarbetare fungerar bra.

Forsmark är indelat i olika zoner/områden. Säkerhetssystemet styr vilka som har tillträde till dessa. Kraven ser olika ut för olika områden och behörigheter sätts utifrån den roll personen har.

- Alla som jobbar här har skyddstänkande i ryggmärgen och säkerhetssystemet garanterar, via ett antal barriärer, att inte fel individ tar sig in på fel plats i kraftverket, poängterar Ulf Jonsson.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige 0730-50 92 85 erika.a.bjornesparr@caverion.se 
Prenumerera på nyheter