Caverion-Safety.jpg
30.08.2016 Articles

Säkerhet innebär förebyggande åtgärder

Säkerhet innebär förebyggande åtgärder

”Att involvera alla, tilldela tid och ta upp problem.” Dessa tre faktorer är nyckeln till bra arbets- och miljösäkerhet.

På Caverion innebär säkerhetsarbete förebyggande åtgärder som berör alla medarbetare: alla vet vad de ska göra och alla följer reglerna. När allt är under kontroll kan våra medarbetare arbeta tryggt och våra kunder behöver inte oroa sig”, säger Petri Lundahl. Han är ansvarig för partnerskapsutveckling på Caverion Industrial Solutions i Finland.

Initiativ för säkerhet belönas

Ett bra exempel på att förbättra säkerheten är initiativsystemet på Caverions vattenkraftskund, Kemijoki Oy, som uppmuntrar sina partners och Caverions medarbetare att komma med förslag på hur de kan arbeta på ett smartare, enklare och säkrare sätt. Förslagen har ofta att göra med bearbetningen av olja, säkerheten på gångar och med att förebygga att fel upprepas. Varje förslag belönas.

Jari Jarkko från Rovaniemi, maskinmontör på Caverion, har varit särskilt aktiv när det gäller att komma med förslag. ”Jag har försökt fundera ut hur du kan göra saker på ett enklare och säkrare sätt”, säger Jari. ”I november skickade jag in mitt fjärde förslag för året. Det handlade om att förbättra säkerheten med trapporna på anläggningen. Jag uppmuntrade också mina arbetskamrater att lämna in förslag. Det är såklart trevligt med en belöning, men det viktigaste är att göra arbetet enklare och att förbättra säkerheten på jobbet.”

1 000 säkerhetsobservationer, noll olyckor

Ett annat bra exempel på säkerhetsobservationer är Borealis Polymers och Neste Oils stora produktionsstopp av raffinaderiet i Sköldvik i Borgå år 2015. Under stoppet arbetade 500 Caverion-medarbetare under extremt krävande förhållanden med utmärkta resultat. Inga olyckor inträffade och nästan 1 000 säkerhetsobservationer gjordes under nedläggningen.

Caverion är mästare på säkerhet

Proaktiva metoder gör det enklare att utvärdera framgången hos olika säkerhetsåtgärder Det traditionella sättet att mäta säkerheten är se till antalet olyckor, men vi behöver också mäta själva processen och hur folk följer den.

Kunderna har berömt oss för vårt arbete med säkerhetsfrågor. I Caverions fall är säkerhet inte bara en slogan, utan företaget strävar efter att upprätthålla och förbättra säkerheten på lång sikt”, säger Petri.

En annan utmaning när det gäller säkerhetsfrågor är att vi alltid har med människor att göra, och människor gör misstag. ”Vi måste vara alerta i vårt dagliga arbete. Vi behöver också få våra leverantörer och andra partners att anamma våra gemensamma driftsmodeller”, avslutar Petri.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Erika Björnesparr marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige 0730-50 92 85 erika.a.bjornesparr@caverion.se 
Prenumerera på nyheter