Jernbaneverken.JPG
03.08.2016 Articles

Ny järnväg kommer att hålla i 100 år

Ny järnväg kommer att hålla i 100 år

Ett åtta veckor långt pilotprogram kommer att säkerställa att den nya järnvägssträckan Farriseidet–Porsgrunn i Norge kommer att ha en livscykel på 100 år – varav de första 30 kommer att vara nästan underhållsfria. Med målet att bygga en teknikbyggnad och en kilometer järnväg var 14:e dag kommer pilotprogrammet att säkerställa ett rekordsnabbt genomförande av Caverions elarbete för det enorma projektet på uppdrag av Jernbaneverket, den norska statens järnvägsmyndighet.

Caverions projektledare Per Morten Rostille betonar hur viktig tidplanen är.

 - Bra dokumentation från pilotprojektet är avgörande för att kunna slutföra arbetet inom den tuffa tidsramen, säger han.

Georg Kalland, underordnad projektledare på Jernbaneverket, nickar bekräftande.

 - Aldrig förr har Jernbaneverket satt upp så höga standarder för dokumentation som för det här projektet. Men jag tror att Caverion har de färdigheter som behövs, med nyckelpersonal som har rätt erfarenhet av avancerade uppdrag, säger han.

Säker och pålitlig infrastruktur för stadsmiljöer

Erik Askheim, Caverions projektplanerare, förklarar hur den 22,5 km långa järnvägssträckan ska färdigställas på rekordtid.

- Bra dokumentation från pilotprojektet gör att vi kommer att kunna skapa en handbok för installationsarbetet längre fram under projektet. Dokumentationen kommer också att lägga grunden för bra ledning, drift och underhåll framöver, så att vi kan säkerställa pålitlig, säker infrastruktur för det moderna samhället.

Georg Kalland betonar att Jernbaneverket bygger för framtiden.

- Om vi gör rätt på första försöket kommer spåret att vara nästan underhållsfritt under 30 år, förutom vissa delar som har en kortare livscykel och som kommer att behöva bytas.

Samlar det bästa från hela Caverion

Caverions gruppledare för projektet, Jan Nybo och Stig Jarle Østgaarde, säger att även om detta enorma arbete ingår i Oslos projektkontor kommer kollegor från hela Caverion att vara delaktiga.

- Filialen i Oslo och den i Telemark och Vestfold bidrar båda med installatörer, Trondheim tillhandahåller expertis inom driftsplanering, hälsa, säkerhet och miljö samt kvalitetsgaranti, Bergen hjälper till med högspänning och Caverion Sverige med instrumentpaneler.

Are Klausen från konsultteknikföretaget Sweco, en underleverantör till Caverion under projektet, tvivlar inte på att Caverion har rätt personal för jobbet.

- Caverion har den främsta expertisen inom järnvägsteknik i hela branschen. Jag är säker på att det här kommer att bli ett utmärkt projekt, betonar han.

Projektfakta

Ett 22,5 km långt dubbelspår byggs från Farriseidet, utanför Larvik, till Porsgrunn, med sju tunnlar och tio broar, med en prislapp på 757 miljoner EUR (7,1 miljarder NOK 2015). Det nya spåret kommer att stå klart i slutet av 2018. Jernbaneverkets massiva projekt delas upp på sju kontrakt, varav Caverions elarbete är det största tekniska kontraktet. Fördelarna med att bygga det nya spåret omfattar minskade restider och ökad säkerhet för passagerare och lokalinvånare tack vare stängningen av plankorsningar, föråldrade tunnlar och avsnitt där det finns risk för jordskred. Bättre kapacitet, komfort och punktlighet för passagerarna är andra fördelar.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

Prenumerera på nyheter