ByggConstruct/Nanexa

Läkemedelsbolaget Nanexa har utvecklad en unik ytbeläggningsteknik som kapslar in läkemedel i extremt tunna skal, PharmaShell®. För att kunna skala upp produktionen av PharmaShell anlägger Nanexa en pilotskaleanläggning. Caverion har en stor del av projektet som är ett av de mest installationstäta i ByggConstructs drygt 25-åriga historia.

 
 

Väl genomtänkt

Caverion har en huvudprojektledare

Högt ställda krav

Framtagning av kliniskt prövningsmaterial

Begränsad takhöjd

Noggrann projektering och montage

 

Kundbehov

  • Installation av renrum, ventilation, rör inklusive processkyla samt styr- och reglerteknik i läkemedelsbolagets GMP-klassade pilotskaleanläggning i Uppsala Business Park.

Lösning

  • Projektering och installation av renrum, ventilation, rör inklusive processkyla samt styr- och reglerteknik i befintlig fastighet. Noggrann projektering och noggrant montage för att anläggningens många olika system ska få plats.

  • Installation av rör och ventilation i en ny mindre byggnad som är avsedd för Nanexas mediaförsörjning (gaser med mera).

Nanexa är ett läkemedelsbolag som utvecklar injicerbara läkemedel baserade på det patenterade och innovativa drug delivery-systemet PharmaShell® – ett system som möjliggör nästa generations långverkande injicerbara läkemedel med hög drug load, tillverkade med atomlagerprecision. Nanexa utvecklar egna produkter och har dessutom samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Klövern är byggherre för projektet som utförs på totalentreprenad av ByggConstruct. Caverion projekterar och installerar renrum, ventilation, rör inklusive processkyla samt styr- och reglerteknik. Caverion installerar även rör och ventilation i en ny mindre byggnad som är avsedd för Nanexas mediaförsörjning (gaser med mera).

Den nya anläggningen ger möjlighet att tillverka eget kliniskt prövningsmaterial till fortsatta fas I-studier, samt kommande fas II- och fas III-studier. Tack vare att två produktionslinjer byggs i renrumsmiljö, och arbetet sker i isolatorer*, kan flera projekt bedrivas samtidigt.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta