Aguélimuseet

Aguélimuseet i Sala har en unik konstsamling av konstnären Ivan Aguéli. Utställningssalen där konsten visades klarade inte klimatkraven. Sala Kommun lät därför installera en avancerad ventilationsanläggning.

 
 

 Konstant luftfuktighet på 50 procent 

 

En temperatur på 21 grader

 

Kundbehov

  • Med museets höga klimatkrav måste utställningssalen ha en konstant luftfuktighet på 50 % och en temperatur på 21 grader – oavsett temperatur och luftfuktighet utomhus.

  • Det svenska klimatet har en temperatur och luftfuktighet som varierar kraftigt över året - en utmaning som ställer höga krav på utrustning och installation.  

 

Lösning

  • För att få rätt luftfuktighet tillsätts fukt för exakt luftfuktighet efter att luften först avfuktats.
  • Luften värms sedan upp till rätt temperatur och befuktas med ånga till rätt fukthalt.
  • Aguélisalen har en konstant luftfuktighet på 50 procent och en temperatur på 21 grader.
  • Museet har även installerat koldioxidgivare som styr luftflödet i övriga utställningssalar och i föreläsningssalen.

Aguélimuseet i Sala är med sina 32 målningar och 11 skisser den största samlingen av konstnären Ivan Aguéli (1869-1917) i Sverige. Aguéli blev med sitt nydanande måleri en av den svenska konstens förgrundsgestalter. Samlingen ägs av Nationalmuseum och är enligt donationsbestämmelserna deponerad på Aguélimuseet i Sala. 

 

Vill du veta mer?

Book a meeting

 

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Andra tjänster som kan vara intressanta