Visby

Visby

Förutsebarhet, sänkta kostnader, minskad energianvändning och klimatpåverkan och uppföljning i realtid. Vi har rätt verktyg och kompetens för att skapa värde i din fastighet.

 

Visste du att vi kan hantera upp till 90% av dina tekniska larm på distans? Eller att du, när som helst och var du än befinner dig, kan följa hur din fastighet presterar i realtid? Smarta lösningar ger dig en trygg och förutsebar förvaltning som sänker dina kostnader och minskar din energianvändning. Bra för både plånboken och miljön! Här under kan du också se hur vi på Caverion hjälpt våra kunder i vår närmiljö här på Gotland.

Ett energieffektivt Gotland

Vad har militärer, villaägare och privatbilister gemensamt? Alla har nytta av förnybar energi. På Gotland pågår just nu en rad aktiviteter som ökar energieffektiviteten och minskar användningen av fossila energikällor. Störts av alla är kanske solcellsanläggningen på Tofta Garnison. Färdiginstallerade täcker de 1 536 panelerna två tak med en total bredd på 240 meter. Det gör anläggningen till den största solcellsanläggningen på Gotland. Den producerade installerade effekten blir hela 453 kW.

Caverion gotland solceller.jpg

Solceller - 120 anläggningar på 2 år

  • För den som inte behöver förse en hel garnison med klimatsmart energi, finns mindre lösningar.
  • Visste du att vi, tillsammans med GEAB, har installerat 120 solcellsanläggningar på Gotland, under de 2 senaste åren?

Klimatsmart med elbil

  • Samtidigt som efterfrågan på solceller ökar säljs det elbilar som aldrig förr.
  • Men, omställningen från fossil till klimatsmart fordonsflotta kräver pålitlig infrastruktur.
  • Tillsammans med GEAB har vi hittills installerat 127 laddstolpar på Gotland under 2019/2020.
caverion gotland elbil.jpg

"Att ha med Caverion som samarbetspartner har för vår del varit rent avgörande för att kunna hjälpa alla kunder därute som vill satsa på solel. När vi slår ihop Caveions kompetens tillsammans med våran på GEAB så blir vi mycket konkurrenskraftiga ute på marknaden." 
Malin Bäckman, energirådgivare Gotlands Energi AB (GEAB)

Riksantikvariembetet.jpg

Inomhusklimat bevarar kulturskatter

Ett bra inomhusklimat har många fördelar. Särskilt när det gäller att bevara kulturskatter till eftervärlden. Då är rätt luftfuktighet och temperatur helt avgörande. På Riksantikvarieämbetet i Visby finns laboratorier och säkerhetsmiljöer, specialanpassade för att garantera att gamla kulturföremål inte riskerar att ta skada.

Vi har ett mycket avancerat laboratorium där vi undersöker massa olika föremål och material som är känsliga och oftast väldigt gamla. Då är klimatanläggningen oerhört viktig som Caverion underhåller och sköter service på. Samarbetet med Caverion fungerar mycket bra, vi har bra samarbete på alla nivåer och de är mycket lyhörda för våra behov.
Fredric Dahlgren, Riksantikvarieämbetet

Vi skapar värde i din fastighet

Resultat

5
Emil Pettersson
Avdelningschef Gotland
Gunnar Nilsson
Servicechef El
Fredrik Öström
Säkerhet, Passage/Brand
Bengt Erik Nyström
Fastighetsförvaltning, ventilation
Andreas Girfalk
Serviceprojektledare El
 

Välkommen!

Lundbygatan 2L
621 41 Visby

Tel: +46 498288260