Caverion-medarbetare står på ett lager och packar upp skyddskläder

"Vi kan ses som Caverions gemensamma verktygsförråd"

Caverions enhet CalVan arbetar för att optimera användandet av arbetsutrustning. De tar in och kvalitetssäkrar verktyg, kläder, personlig skyddsutrustning, fordon och maskiner och hyr sedan ut materialet dit det behövs. Konceptet tar vara på befintliga resurser, vilket är hållbart ur miljösynpunkt och har rent ekonomiska fördelar.

Logistikplattformen CalVan är en del av Caverions inköpsavdelning. Bolaget har 20 anställda och håller till i Lidköping, där både godsmottagning, inleverans och utleverans hanteras. Sedan 1964 har systemet köp och återköp varit verksamhetens fundament. Tjänsten går ut på att kunden köper ett verktyg från CalVans sortiment, som CalVan sedan köper tillbaka. Mellanskillnaden blir en form av hyra.

– Hos oss betalar kunden för själva användandet av verktyget, det vill säga för att borra ett hål eller kapa ett rör. Det gör att man snarare köper en tjänst än ett föremål, säger Kristoffer Pettersson, distriktschef på CalVan.

En annan stor del av CalVans verksamhet är CalVan Carpool (CCP), som är ny sedan två år tillbaka. I tjänsten samlar de upp och hanterar övertaliga bilar från Caverion på ett och samma ställe. Stephanie Freundt, kommunikatör på CalVan, har varit med och tagit fram tjänsten.

– Alternativet om man har någon övertalig bil på någon filial är att avsluta leasingavtalet i förtid, vilket kostar en massa pengar. Vi tar hem bilarna till Lidköping, går igenom dem och ser så att de är i bra skick, innan vi förmedlar dem vidare dit de behövs. På ett år går någonstans mellan 50 och 100 bilar genom systemet, säger hon.

– Caverion har ett policybeslut om att beställa bilar från oss i första hand, innan de beställer nytt. Vi hjälper Caverion att använda sina befintliga bilar på ett optimalt sätt, så att de slipper köpa in bilar i onödan, inflikar Kristoffer Pettersson.

Han berättar att de har sett en enorm vinning av carpoolsystemet och att fler kunder har visat intresse för tjänsten. Så småningom planerar CalVan därför en kompletterande extern lansering.

CalVan utvecklar också ständigt sitt sortiment av arbetskläder, för att det ska bli så hållbart som möjligt. Bolagets leverantör av arbetskläder ligger i framkant inom hållbar klädproduktion och har varit med och tagit fram en standard för hela flödet för ett plagg. Tanken är att produktionen ska ske så miljövänligt som möjligt, med schyssta arbetsvillkor i alla led.

– Vanligtvis brukar leverantörer främst titta på hur många industritvättar ett plagg klarar. Vår leverantör tittar på långt mycket mer än det. De har försökt att minska energiåtgången från start, från odlingen av bomull och utsläpp som sker i samband med det till transporter, produktion och färgsättning. Samtidigt lägger de stor vikt vid att plaggen ska vara slitstarka och hålla länge, säger Sofia Odh, inköpare på Caverion, och fortsätter:

– Det känns väldigt kul att jobba med en leverantör som är först ut med en certifiering av det här slaget. Plaggen lanseras under nästa år och kort därefter kommer de att finnas tillgängliga hos oss på CalVan.

För att kunna garantera kvalitativa produkter har CalVan en egen serviceavdelning där de reparerar och servar hela sitt hyressortiment.

– Vi ser till att alla produkter uppfyller säkerhetskraven. En skiftnyckel eller stege blir inte sämre för att den används flera gånger. Hållbarhet är något alla behöver ta ställning till och ju mindre vi lyckas slita på planetens resurser desto mer kostnadseffektivt blir det. Vi vill minimera linjär förbrukning och återköpa, återbruka och återvinna. Cirkulära resursflöden bidrar till att vi kan hålla förmånliga priser, vilket både vi och våra kunder tjänar på, säger Stephanie Freundt.

Läs mer om CalVans verktygs- och maskinuthyrning här