Klimatneutral och energieffektiv CO2-kyla

"Bytet av de gamla uttjänta kylmaskinerna i företagets serverhallar mot nya energieffektiva CO2-kylmaskiner ger många fördelar. Vi kan leverera miljövänlig kyla till våra kunder inom privat och offentlig sektor, den nya hårdvaran och mjukvaran tryggar driftmiljön, kostnaderna minskar och säkerheten höjs. Det hjälper också kommunen i arbetet med att nå målen i Agenda 2030."

Det säger en mycket nöjd Peter Kyrö, projektledare på Kiruna Bostäder AB som hjälpt Kiruna Näringsfastigheter med projektledning under arbetet med att modernisera bolagets serverhallar. De byggdes i mitten av 1980-talet och ligger i Rymdhusen i Kiruna. Samma kylmaskiner som då installerades, har kylt kundernas utrustning ända till år 2020. Nu har serverhallarna utrustats med nya klimatneutrala, energieffektiva CO2-kylmaskiner.

– De gamla kylmaskinerna hade levt på lånad tid länge och det var hög tid att ta ett helhetsgrepp och fasa ut de klimatskadliga f-gaserna och säkra driften av serverhallarna med många verksamhetskritiska servrar. Flera av kunderna är dessutom säkerhetsklassade och har extra höga krav på driftmiljön, berättar Peter Kyrö.

Caverion har haft totalentreprenad för projektet där de tidigare kylmaskinerna ersatts av två 250 kW CO2-kylmaskiner och fem datarumskylare. Alla rör- och elinstallationer har bytts ut, evakueringsventilation och ett nytt styr- och övervakningssystem har installerats.

– Serverhallarna har varit i drift under hela projektet som föregåtts av en mycket noggrann planering för att inte störa driften under ombyggnaden. Utrustningen i hallarna är mycket känsliga för temperaturförändringar, damm och fukt vilket ställt höga krav på vår personal och noggrann intäckning av arbetsområdet, berättar Nina Södergren, projektledare, Caverion.

En backup-kylmaskin användes för att säkra kylningen av serverhallarna under ombyggnaden. – Den nya kylanläggningen är väldigt energieffektiv. Den använder energin två gånger, först för kylning av serverhallarna, sedan används överskottsvärmen till fastigheten som blir självförsörjande på värme och varmvatten, säger Peter Kyrö. Han tillägger att han tycker att Caverions hela organisation löst jobbet på ett mycket bra sätt.

– De ska ha en fjäder i hatten, säger han. I samband med projektet har fastigheten anslutits till kommunens fjärrvärmenät som ska fungera som backup för värmen. Tidigare utgjordes backupen av två stora elpannor på sammanlagt 600 kW.

– Nu slipper vi också den höga säkringsavgiften som det innebar, avslutar Peter Kyrö.

CO2-anläggningars arbetstryck är mycket högt, 120 bar, vilket är jämförbart med vanligt förekommande 30-40 bar. För att säkerställa den viktiga tätheten i systemet, provtrycktes anläggningen med gas i 132 bar innan driftsättning. Provtryckningen genomfördes av personal från Caverion som är ackrediterade för provningsmetoden trycksättning med gas.