Stipendium för examen inom kyla och värme

Första årskullen från Campus Telges nya utbildning Kyl- och värmepumptekniker tog examen i slutet av april. Det vill vi uppmärksamma genom att ge stipendium till två av deltagarna som har stuckit ut. En av de som fick Caverions stipendium var Hamid (i bild). Ett viktig engagemang i en bransch som växer och behöver nya stjärnor.

Som kyl- och värmepumpstekniker arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Du återfinner dem bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framförallt i livsmedelsbutikernas kyldiskar, i luftkonditioneringssystem, i industriprocesser, inom medicinteknik och vid isbanor.

”Kyltekniker är ett bristyrke idag och det är en av anledningarna till att vi har engagerat oss i denna utbildning”, berättar Hans Nilsson, verksam hos inom Center of Excellence hos Caverion. "Vi är engagerade i ledningsgruppen för utbildningen i Södertälje och även andra motsvarande utbildningar runt om i landet. På så sätt kan studenterna välja oss som LIA-plats och vi har även chansen att vara med och påverka kursplanerna.”

Det händer oerhört mycket på kyla-området och marknaden växer för varje år vilket ger hög beläggning hos företag som arbetar med kyla. Heta somrar, ett ändrat klimat, och nya reglementen påverkar såklart efterfrågan på ny, kunnig personal.

Efter examen har Hamid och hans kurskamrater färdigheter i att installera kyl- och värmepumpssystem och kompetens att driftsätta och injustera styr- och övervakningssystem samt lägga upp underhållsplaner för dessa. Även kunskaper om:

  • Heta arbeten
  • Den teoretiska delen som krävs för begränsad elbehörighet
  • Alla grunder inför personcertifiering F-gaser

Utbildningens kurser tar upp Sveriges och EU:s gällande regelverk och den lagstiftning som måste följas när man arbetar i yrkesrollen.

”Det här är en riktig bra utbildning och jag uppmanar fler att söka till den. Ett roligt jobb i en bransch som har massor av möjligheter redan nu – och ännu fler framöver”, säger Hans Nilsson.

Söker du nya utmaningar så har Caverion flera lediga tjänster.

SÖK HÄR!