#energywise | Fastighetsenergi på agendan

Stockholmsmässan arrangerar tillsammans med Installatörsföretagen och programpartnern Energieffektiviseringsföretagen (EEF) en arena för framtidssäkrade byggnader. Caverions Head of Smart, Jörgen Söderlund, var inbjuden till ett av panelsamtalen om vikten av och flaskhalsarna för en bred energieffektivisering.

Energifrågan och optimerade system är centrala för fastigheters värde. När några av Sveriges främsta experter och innovatörer inom fastighetsenergi samlades pendlade diskussionen från övergripande orosmoln ner till konkreta detaljer som kan avgöra om vi ska klara av de samtida utmaningarna och ta oss någorlunda oskadda in i framtiden.

Ett, i grunden, existentiellt möte med andra ord. Moderatorn Catarina Rolfsdotter-Jansson inledde med att citera Johan Rockström. Poängen kan sammanfattas: Det är bråttom och 1,5-gradersmålet är inte ett mål – det är en gräns. Utifrån denna ödesmättade ansats samtalade branschkollegorna fritt – med en insikt om att vi sitter i samma båt och måste hjälpas åt för att ro synkroniserat för att lyckas – om ämnen som ekonomi, prestanda, hållbara lösningar och praktiska exempel som ger hopp.

”Johan Rockström har sagt att vi just nu ser öar av hopp i en ocean av förtvivlan”, sade Catarina Rolfsdotter-Jansson och fick igång de över 100 experterna på plats.

Idag finns en konsensus mellan organisationer som värnar naturvård och det breda näringslivet. Men mer stöd behövs från den politiska arenan där det finns flaskhalsar som försvårar effektiviseringen.

”Andra länder springer ifrån oss idag när det kommer till energieffektivisering och ett exempel är de energideklarationer som vi använder. De är ett skämt och där skulle politiken behöva införa sanktioner och tydligare regler”, sa Anna Denell, Vasakronans hållbarhetschef.

Caverions Jörgen Söderlund fyllde i:
”En flaskhals vi har är när vi jobbar mot stora bestånd, som kommuner. Om nationella politiker är långsamma så är kommunala inte mycket bättre. Det är långa beslutsprocesser. De som däremot vågar ta beslut tjänar på det och jag kan ta ett exempel med en medelstor kommun som sparar 15 miljoner på sin energiräkning och det är rätt mycket pengar som de kan använda till att täppa till underhållsbudgeten.”

Jörgen lyfte också behovet av att en organisation har stöd högt upp i ledningen. Att den förstår hur viktig frågan är. Annars är det svårt att lyckas! En investering i framtiden är en av Installatörsföretagens huvudfrågor och organisationens vd, Ola Månsson, lyfte potentialen och hänvisade till EEF:s rapport Grön Logik där de sammanställde åtgärder som kan spara energi för 866 miljarder kronor.

”Även om vi väljer en enklare lösning och bara gör åtgärder som tilläggsisolering, solceller och installerar värmepumpar kan vi spara hela 19 terawattimmar”, berättade Månsson och gläntade på det enorma fönster av möjligheter och behov som finns runt vårt land där exempelvis bara allmännyttan har ett renoveringsbehov på 20 miljarder kronor.

Ytterligare en intressant talare på scenen var Jonas Tannerstad, som har prisats för sitt arbete med energieffektivisering av allmännyttiga ÖrebroBostäders fastighetsbestånd. Genom att ta ett hus i taget och arbeta metodiskt har bolaget lyckats sänka sina energianvändning från 60 Gwh till 26 Gwh mellan 2007 och 2022. Jonas uppmanar alla att tänka om och se fastighetsbeståndet som en enhet. Att välja delar som gör nytta lokalt men också bidrar till de förmågor som behövs centralt.

Ett helhetstänk som också Jörgen Söderlund betonade:

”Man måste veta sitt nuläge och bestämma hur fastigheten mår idag. Inte bara tekniskt utan också hur människor mår. Gör inte bara det uppenbara utan titta på helheten – det är inte bara digitala lösningar som är viktiga utan även kanske att byta fönster.”

Hur arbetar ni med energieffektivisering? Är ni redan #energywise - eller finns det mer att göra?
Läs mer här!