Stena Fastigheter tar energieffektiviseringen ett steg längre

Stena Fastigheter tar energieffektiviseringen ett steg längre

Stena Fastigheter uppnådde redan 2018 bostadsbolagets mål att sänka fastighetsbeståndets energiförbrukning med 20 procent till 2020. Då höjde företaget ambitionsnivån ytterligare, till en minskning med 30 procent. Den målsättningen uppnåddes förra året.

"Då tog vi beslutet att sänka energiförbrukningen med 2 procent om året i löpande förvaltning. Det är ett tufft mål då de stora förbättringsåtgärderna i fastigheterna redan är genomförda" berättar Magnus Pålsson, energicontroller på Stena Fastigheters förvaltningsbolag i Malmö.

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 26 000 lägenheter och 3 500 lokaler i storstadsregionerna. Cirka 7 500 av bostäderna finns i 295 fastigheter i Malmö, Lomma och Lund. Sedan 2008 har bolaget köpt enbart grön el och från och med 2019 enbart fossilfri fjärrvärme.

"Vi har ett starkt fokus på att jobba energieffektivt och minska bolagets miljömässiga fotavtryck. Med hjälp av AI kan vi analysera stora mängder fastighetsdata vilket kan hjälpa oss att minska energianvändningen. Sedan 2008 har vi enbart köpt grön el och från och med 2019 endast fossilfri fjärrvärme" säger Magnus Pålsson.

I en av de större fastigheterna i Malmö, Axel 33 med 260 lägenheter och 19 lokaler, genomfördes endast mindre energibesparingsåtgärder 2012, som byte av cirkulationspumpar och uppkoppling till Stena Fastigheters överordnade övervakning. Förra året var det dags för en genomgripande ombyggnad av värme– och fläktsystemen.

Fastigheten är byggd 1980 och de övriga installationerna hade uppnått sin tekniska livslängd.

"Vi tog ett helhetsgrepp och bytte bland annat fjärrvärme central, installerade en större värmepump så att fastigheten återvinner mer energi ur frånluften. Vi installerade även lägenhetsgivare vilket gör att vi kan justera värmekurvan väldigt exakt. Allt är uppkopplat och vi kan ta ut och analysera värden på alla parametrar" berättar Magnus Pålsson.

Fastighetens samtliga 14 ventilationsaggregat byttes mot nya FTX- och FX-aggregat med effektiv värmeåtervinning. Lägenheterna har utomhuskompenserad frånluft. Arbetet utfördes av Caverion, i Malmö.

"Vi driftsatte det sista aggregatet i mars i år" berättar David Wibrand, servicechef Caverion Malmö.

Servicegruppen har 20 medarbetare inom alla fastighetstekniska discipliner vilket gör att alla arbeten inom ventilation kan utföras med egen personal.

"Vi är nöjda med Caverion, de har gjort ett bra jobb. Tack vare den genomgripande ombyggnaden räknar vi med att fastighetens årliga förbrukning minskar med 100 000 kWh el och 500 000 kWh värme. Vi siktar också, liksom i vårt övriga fastighetsbestånd, på att miljöcertifiera fastigheten" framhåller Magnus Pålsson.

Läs mer om energieffektivisering