Ny lösning sänkte fjärrvärmeförbrukningen med hela 75 procent

Ny lösning sänkte fjärrvärmeförbrukningen med hela 75 procent

RZ ZamPart i Karlstad arbetar med högteknologisk precisions bearbetning för kunder inom fordons- och verkstadsindustrin. Efter att tidigare hyrt, köpte företaget 2013 verkstadsfastigheten och inledde sökandet efter en partner för att kunna genomföra en genomgripande optimering av fastighetens prestanda.

"Vi arbetar med produktion med avancerat teknikinnehåll och ville ha ett utfall av fastigheten som motsvarar samma höga krav som vi ställer på de produkter vi levererar. Även om vi själva har ett stort intresse av fastighetsteknik så behövde vi en lokal partner som var expert på fastigheter och med kunskap och intresse av teknikutveckling inom området" berättar Anders Helgesson, produktionschef, RZ ZamPart.

Valet av partner för att få hjälp med att förbättra fastighetens prestanda föll på Caverion i Karlstad. Samarbetet inleddes 2014 med ett större energibesparingsprojekt som även innehöll en finansieringslösning.

"Vi hade tittat på fjärrvärmeförbrukningen som vi tyckte var onödigt hög och hade lite egna idéer om åtgärder som skulle minska energiförbrukningen. Caverion presenterade en lösning där vi istället tog ett omtag på hela fastigheten. Vi tyckte det var en jättebra idé och beslöt att genomföra Caverions förslag" säger Anders Helgesson.

Projektet som bland annat innehöll byte av ventilationsutrustning och installation av ny styrutrustning hade som målsättning att minska fjärrvärmeförbrukningen med 45 procent.

"Caverions lösning gav en fantastisk utveckling på besparingen av fjärrvärmen. Förbrukningen minskade med hela 75 procent" säger Anders Helgesson entusiastiskt.

Efter det inledande projektet övergick RZ ZamParts och Caverions samarbete i ett löpande ServiFlex+ avtal där
Caverion ansvarar för tillsyn och skötsel av hela fastigheten. Avtalet omfattar, förutom drift och service av all fastighetsteknik, även tillsyn och skötsel av byggnader och yttre miljöer.

"Vi gör veckoronderingar med fasta kontrollpunkter som loggas och rapporteras till våra kunders ärendehanteringssystem. Våra tekniker strävar efter att hitta avvikelser innan kunden gör det. Kunden är mycket intresserad av energieffektivisering av fastigheten och vi har en bra dialog när vi föreslår åtgärder" säger Christian Jansson, servicechef, Caverion, Karlstad.

Under åren som gått sedan ServiFlex+ avtalet inleddes har Caverion även genomfört flera andra projekt, bland
annat installation av all fastighetsteknik och media i en ny tillbyggnad på 1000 kvm. Även byte till luftkyla istället för sjövattenkyla till pressar och ugnar, vilket gav stor elbesparing.

"Vi är väldigt nöjda med Caverion. Deras medarbetare är proaktiva och fungerar som ett bra bollplank när vi diskuterar nya idéer på vad vi vill göra i fastigheten, och de kommer ofta med smarta lösningar och förslag på förbättringar" säger Anders Helgesson.

Han fortsätter:

"Vi har tagit stora kliv sedan vi köpte fastigheten 2013. Nu börjar den motsvara mina förväntningar på vad en effektiv fastighet ska kunna prestera. Men det finns alltid mer att göra, vi skissar redan på andra förbättringar."