Nya teknologier skapar nya möjligheter

Nya teknologier skapar nya möjligheter

Internet of things, IoT, växer kraftigt. Enligt vissa prognoser kommer det att finnas närmare 40 miljarder uppkopplade enheter 2025. Många av dem kommer att vara smarta, strömsnåla sensorer som samlar in fastighetsdata i realtid.

IoT består av tre huvudkomponenter: sensorer, kommunikation och digital intelligens.
Med intelligens menas plattformar i molnet eller fysiskt nära sensorerna som använder
enorm datorkraft för att göra beräkningar i realtid.

"Tack vare ny strömsnål kommunikationsteknik kan fastighetsägare bygga upp ett finmaskigt nät av sensorer för att samla in data. Information som kan bidra till att energioptimera och effektivisera driften av fastigheterna" säger Alexander Bernstål, IoT Specialist Division X, Telia.

Kommunikationstekniken som han talar om är Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Tekniken kan skicka små dataströmmar under en lång tid och kännetecknas av mycket god inomhus- och utomhustäckning, låg energiåtgång och låga drift– och installationskostnader. NB-IoT kräver ingen dyr kabeldragning, enheterna drivs med ett eller två batterier i AA-storlek som kan ha en livslängd upp till 19 år (riktmärket är 10 år).

"Narrowbands kraftfulla inomhustäckning är som gjord för att koppla upp sensorer djupt inne i byggnader" framhåller Alexander Bernestål.

Som exempel på den goda inomhustäckningen nämner han ett projekt där en uppkopplad energimätare placerades i ett skyddsrum där den normala mobiltäckningen var cirka 20 meter. Narrowband nådde 80 meter.

Digitala ekosystem

Tekniken är också plattformsoberoende så informationen från olika typer av sensorer och vertikala system kan användas för att bygga större globala ekosystem som skapar nya lösningar. Exempelvis kan fjärrvärmeleverantören få tillgång till fastighetsinformation för att bättre kunna styra sina leveranser.

"Jag ser en stor förändring av marknadens vilja att dela med sig av varandras data. Och
delning av data skapar synergieffekter som kan användas till att bygga större ekosystem av fristående produkter, tjänster eller lösningar."

Uppkopplade kranar

Alexander Bernstål nämner ett exempel där NB-IoT används för att skapa en ny tjänst. Det är Sveriges äldsta krantillverkare FM Mattson som tillsammans med Telia utvecklat en tjänst för kranar (blandare) med inbyggda sensorer och som kopplas upp via Narrowband.

"Uppkopplade kranar har många användningsområden, allt från att mäta vattenförbrukning för att påverka människors beteenden till att kontrollera att kranarna på ett sjukhus spolas med viss regelbundenhet för att undvika legionellasmitta" berättar Alexander.

Och har kranarna på sjukhuset inte använts tillräckligt ofta går det att aktivera spolning –
remote, via en app.

"Narrowband kommer säkert att öppna dörrar för många helt nya IoT-tjänster" avslutar
Alexander Bernstål.

FAKTA NB–IOT:

Telia var först i Norden att lansera Narrowband–IoT i slutet av 2017. Standarden
är satt av GSMA, internationell intresseorganisation för mobiloperatörer och bygger på säkerheten och stabiliteten i standarden för LTE, Long term evolution-tekniken bakom 4G. NB-IoT har en räckvidd på upp till 20 km och tekniken har en kapacitet på upp till 250 Kbps. Kommunikationen är dubbelriktad och batteritiden är 10 år+.

Kommunikationsmodulen är billigare än andra alternativ eftersom tekniken saknar samtalsmöjligheter.

Läs mer om Caverions tjänster relaterade till Informations- och kommunikationsteknik (IKT).