Christian Jansson och Emma Mattsson har gemensamt diskuterat fram ServiFlexavtalets utformning.

ServiFlexavtal för Värmlands alla Coop-butiker: "Caverion är problemlösare och mina extra ögon på plats"

Den första maj tecknade Caverion ett ServiFlexavtal med närmare 70 Coopbutiker. Att starta upp ett projekt med stor geografisk spridning på kort tid har krävt mycket samverkan.
– Våra tekniker blev taggade direkt. Det är väldigt roligt att se att det finns en sådan glöd och entusiasm i verksamheten, säger Christian Jansson, servicechef, Caverion och kontraktsägare till uppdraget.

Uppdraget för Coop Värmland fick en rivstart. Christian Jansson uppskattar att det knappt gick en vecka mellan det att kontraktet skrevs till att allt skulle vara i gång.

– Efter den veckan skulle jourverksamhet, kundtjänster och allt sådant vara i drift. Det var en tuff period, men våra fantastiska tekniker fick det att fungera, säger Christian Jansson.

Jerker Strandberg, tekniker med administrativt ansvar, har haft en stor roll i samordnandet av uppdraget. Fokus har legat på att upprätta fungerande rutiner och att snabbt få ut information till alla tekniker runt om i Värmland.

– Det har varit roligt, intensivt och utvecklande att starta upp ett projekt med stor spridning på kort tid, säger han.

Det ServiFlex+ avtal som skrivits grundar sig i jour och månatliga ronderingar, där en lokalt förankrad tekniker kommer ut på plats och ser över butikernas värmesystem, brandlarm och eventuella risker, samt genomför mätavläsningar och åtgärdar inkomna felanmälningar. Upplägget har diskuterats fram tillsammans med Coop Värmland för att båda parterna ska känna sig nöjda.

– Hela avtalet är oerhört öppet. Vi har gemensamt skapat en kalkyl för kontraktet, som kommer att kunna anpassas allteftersom åren går för att hitta en bra balans, säger Christian Jansson.

Tidigare hade Coop en delad organisation med ett fåtal egna tekniker och en extern part som hjälpte till med skötseln inne i butikerna. Emma Mattsson, fastighetschef hos Coop, ville ändra det upplägget.

– Jag tycker att man måste välja mellan inhouse och inhyrt. Den här lösningen med Caverion har fungerat otroligt bra. De är problemlösare och mina extra ögon på plats. Jag behöver deras hjälp och kompetens för att hitta saker som behöver åtgärdas. Dessutom är de alltid hjälpsamma, lösningsorienterade och väldigt uppskattade i butikerna, säger hon.

Hittills har Caverion gjort många åtgärder löpande och hjälpt butikerna att komma ikapp med sitt eftersatta underhåll. Dessutom har de gjort en helhetsinsats på Coop i Kil.

– De tar tag i saker direkt, vilket ger mervärde för både kunder och personal. Caverion har även nyligen fått ta över våra Netto-butiker, och i det uppdraget ingår också ventilation. Att vi väljer att anlita dem för fler uppdrag är ett tecken på att de gör ett bra jobb, säger Emma Mattsson.

Ännu en fördel med Caverion menar hon är mängden kunskap inom organisationen. När teknikerna har bredd och en del spetskompetens kan de själva ta itu med problemen de stöter på, utan att behöva ta hjälp av externa hantverkare.

Att fortbildning och kompetensutveckling är något det satsas på inom Caverion kan Christian Jansson intyga. Tidigare har det funnits varierande kompetenser på de olika orterna i Värmland, men i och med uppdraget mot Coopbutikerna har flera kompetenshöjande utbildningar hållits.

– Tack vare utbildningarna kommer vi att kunna ta oss an fler nya uppdrag på dessa orter. All samverkan i det här projektet har verkligen bundit samman oss som organisation, säger han.