Samverkan över nationsgränserna stärker Caverion

Tack vare ett nära samarbete med våra systerbolag kan vi bemanna de allra största och mest komplexa projekten med kvalificerad personal. Allt från yrkesarbetare med specialistkompetens till projektledning med lång erfarenhet av stora och komplicerade projekt.

Genom ett fördjupat samarbetet med våra systerföretag i koncernen och olika distrikt i Sverige skapar vi förutsättningar för att tillsätta de bästa teamen, med rätt kompetens och hög kapacitet för alla typer projekt. Den nära samverkan inom koncernen breddar resursbasen vilket gör att vi kan tillsätta duktiga medarbetare till fler projekt samtidigt, framhåller Krister Poole Jönsson, ansvarig för Caverions projektverksamhet i Sverige.

Han fortsätter:

"Vi och våra kunder kan också dra nytta av att medarbetarna från olika Caverion-länder och -distrikt arbetar enligt Caverions riktlinjer och arbetssätt, med de fördelar som det innebär inom områden som exempelvis kvalitetssäkring, dokumentation, juridik och systemstöd."

"Genom samarbetet över nationsgränserna­ optimerar vi våra resurser. Det öppnar nya möjligheter för oss att serva och tillföra värden till stora kunder över hela Sverige, gärna i partnerskap", säger Krister.

För att underlätta för den tillresta arbetskraften erbjuder Caverion flexibla arbetstidslösningar anpassade efter respektive medarbetares livssituation och önskemål.

"Vi har också olika verktyg för teambuilding. Bra relationer med ­kollegorna i projektet är särskilt viktiga när man arbetar på annan ort än hemorten."

I flera stora projekt i Sverige i dag är arbetskraften internationell och engelska standardspråk.

"Många av våra medarbetare, på olika nivåer inom projektledning, behärskar fackmanna­mässig engelska. Våra viktigaste systemverktyg finns både i svensk och engelsk version. Och för att säkra tillgången på fler kvalificerade projektledare inrättade Caverion ett trainee-program för projektledare 2022", berättar Krister.

Resurs- och kompetensförsörjningen säkrar inte bara framgången för projekt i Sverige. Den går även i motsatt riktning. Ett exempel är renrumslösningar där Caverion Sverige är ett av de ledande företagen i Skandinavien.

"Genom våra systerföretag kan vi på Caverion därmed erbjuda specialistkompetens inom renrumslösningar till kunder i hela norra Europa."

Vill du veta mer?

Kontakta oss