Rätt prioritering ger kostnadseffektiv energieffektivisering

Höga energipriser och skärpta krav på minskad energianvändning från EU får allt fler fastighetsägare och industrier att snabba på arbetet med att energieffektivisera sina fastigheter. Frågan är bara vilka åtgärder som är mest ekonomiska och som ger snabbast resultat.

Emma Andersson, energiingenjör på Caverion Malmö, är en av experterna som kan ge väl underbyggda svar på de frågorna, och andra frågor inom energiområdet. Här kommer hennes svar på frågan i rubriken samt svaren på några andra dagsaktuella frågor:

– För fastighetsägare är investering i förnybar energi som till exempel solceller ett kostnadseffektivt första steg mot energywise. På flerbostadshus med frånluftsventilation är återvinning av frånluften väldigt lönsamt och ger snabbt resultat, både i minskade kostnader och i minskad energianvändning. Kombineras det dessutom med installation av solceller så ger det ännu bättre resultat.

– Vad gäller industrin är återvinning av den tillförda energin och återanvändning av den i verksamheten en väldigt effektiv metod. Ett annat alternativ kan vara att leverera energiöverskottet till fjärrvärmenätet. Även återvinning av värme från kylmaskinernas förångare är väldigt effektivt. Industrier har ofta hög elanvändning och stora oanvända takytor som lämpar sig för installation av solceller. Det ger både miljövänlig solel med en
känd framtida kostnad samtidigt som det förenklar elektrifieringen av gamla industrier som tack vare det kan minska sitt CO2-utsläpp.

Har du något bra exempel från din egen vardag där genomförda energieffektiviseringsåtgärder kraftigt minskat energianvändningen?
– Javisst, jag har medverkat i flera projekt där energianvändningen i flerbostadshus från 60–70-talen minskat upp till 50 procent. Det har uppnåtts genom en kombination av installation av frånluftsvärmepumpar för återvinning av frånluftsenergin och installation av solceller.

Hur ser den tekniska utvecklingen ut? Några nya innovationer på ingång som gör att du som energiingenjör kan arbeta mer effektivt?
– Utvecklingen inom AI och digitaliseringen kommer med stor sannolikhet leda till effektivare arbete. Bland annat genom förbättrad styrning av befintliga fastighetsautomationssystem där AI ”lär känna” fastigheten och kan förutse kommande värme- och kylbehov.

Har de höga elpriserna fått fler fastighetsägare att se över sin energianvändning?
– Absolut, intresset för installation av solceller har ökat markant, men även intresset för andra åtgärder som kan minska elanvändningen. Men efter det senaste årets räntehöjningar har fastighetsägare blivit mer försiktiga och tvekar inför större investeringar.

Anser du att det behövs tydligare styråtgärder från politiken eller räcker det med att företagen själva, uppbackade av EU:s mål, jobbar vidare med att energieffektivisera Sverige?
– Det krävs långsiktiga mål från politiken, både för teknikföretagen och för de kunder som står inför beslut om investeringar i energieffektivisering.

Tror du att Sverige kommer att klara EU:s skärpta klimatmål till 2030?
– Nej, jag tror inte att vi kommer att klara de nya kraven utan styråtgärder från politiken. Lågkonjunkturen och höga räntor gör dessutom att fastighetsägare tvekar inför nyinvesteringar i energieffektiviseringsåtgärder.

Vilka är dina bästa tips till en fastighetsägare eller industri som vill börja jobba mer intensivt med energieffektivisering?
– Ta hjälp av en energiingenjör som gör en helhetsutredning och föreslår de mest energi- och kostnadseffektiva åtgärderna och i vilken ordning de ska göras för att optimera investeringen. För det är viktigt att våga investera när man vill spara energi och bli mer energieffektiv!