PostNord ett av Caverions större fastighetstekniska uppdrag

Med 400 objekt utspridda över hela Sverige och ytterligare 100 i Danmark,Finland och Norge är PostNord ett av Caverions större fastighetstekniska uppdrag. Det är ett ansvarsfullt åtagande i en tuff produktionsmiljö som oftast är i drift 24 timmar om dygnet, sex dagar i veckan. 

Vi har varit väldigt noga med att välja rätt leverantör av fastighetstjänster och vi har stora förväntningar på Caverion. Våra objekt har fel och brister i olika omfattning och underhållet släpar efter på många platser. Jag har all respekt för de tekniker som ser till att den verksamhetskritiska fastighetstekniken fungerar, och att de genom olika åtgärder hjälper oss att minska PostNords energianvändning, säger Lars Berkvens, KAM,  Facility Management, PostNord, och fortsätter:
– Caverions medarbetare är våra ögon och öron i produktionsmiljön och de tar ett stort ansvar. Vi har mycket personal som hanterar stora mängder brev och paket som behöver en trygg och säker arbetsmiljö. 

PostNords medarbetare säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark, ett viktigt samhällsuppdrag. Förutom det är PostNord en stor aktör inom kommunikations- och logistiklösningar
till, från och inom Norden. PostNords 400 objekt i Sverige varierar i storlek från den minsta lokalen
på cirka 20 kvadratmeter till den allra största postterminalen på cirka 50 000 kvadratmeter. Även fastighetstekniken varierar, från toppmoderna installationer till äldre utrustning. Det ställer höga krav på flexibilitet och yrkeskunnande hos Caverions medarbetare som utgår från de lokala kontoren runtom i landet.

– Vår målsättning är att, genom optimerad fastighetsdrift och planerat underhåll, minska fastigheternas energianvändning samtidigt som vi höjer statusen på dem, säger Joacim Berglund, Teknisk Förvaltare Caverion.

Optimerad fastighetsdrift

Sedan ramavtalet med PostNord tecknades 2020 och startades 2021 pågår en mängd samtidiga aktiviteter: bland annat inventering och digitala ronderingar för att dokumentera fastighetsteknikens status, upprättande
av driftplaner, SBA (systematiskt brandskyddsarbete), injustering och optimering av fläkt-och värmesystem som både minskar energianvändningen och förbättrar arbetsmiljön för personalen. 

– De besparingar som kan göras genom att optimera fastighetsdriften ska inte underskattas, framhåller  Joacim Berglund.

Caverion har även genomfört en behovsanalys inför LED-konvertering i de 100 högst prioriterade  fastigheterna.

– I flera terminaler har vi bytt till LED armaturer i produktionsmiljön men inte på övriga ytor, medan man i andra objekt ännu inte påbörjat konverteringen till LED alls än. Där tar Caverion en stor och viktig del i arbetet
för att snabba upp tempot i konverteringen så att vi kan minska energianvändningen för belysningen, säger Lars Berkvens.

Minskad energianvändning 

PostNord har en ambitiös agenda för hållbar logistik. Här ingår målet om fossilfria transporter och verksamhet till 2030.

– Vi har minskat energianvändningen med i snitt 2–3 procent om året under senare år, och det arbetet blir svårare allt eftersom vi genomfört de uppenbara åtgärderna. Men Caverions tekniker har redan upptäckt och
åtgärdat brister i installationer och inställningar som minskat energianvändningen mer än förväntat. Några av investeringarna har dessutom kort återbetalningstid, berättar Lars Berkvens.

– Jag tror att vi skulle ha svårt att hitta en bättre samarbetspartner än Caverion för PostNords  fastighetstjänster, avslutar han.

Från att FM-avdelningen har varit en relativt anonym del av vår verksamhet har vi sedan ett par år satt ett större fokus på att ha en nära kontakt med verksamheten. Ett arbete vi i allra högsta grad gör med våra leverantörer. De är en väsentlig del av vår leverans och det är viktigt att de fungerar så att vi kan koncentrera
oss på vårt samhällsuppdrag och våra andra tjänster, säger Lars.

Caverion har även avtal för Byggservice med PostNord. Det omfattar både större och mindre ombyggnationer på logistikföretagets samtliga utlämningsställen över hela Sverige.

Möt Charlotte "Charlie" en av Caverions servicetekniker

Charlotte "Charlie" Hellberg, är en av Caverions servicetekniker som ser till att höja statusen och åtgärda felanmälningar på ett 20-tal av PostNords 400 objekt i Sverige. 

- Yrket som servicetekniker är underbart varierat! Jag gör allt från förebyggande ronderingar till att åtgärda felanmälningar som kommer in i Caverion SmartView. Det kan handla om allt från att fixa krånglande dörrlås, byta filter, utföra mindre snickeriarbeten till att felsöka styr- och reglerutrustning. Och mycket, mycket mer, understryker hon. 

Med erfarenhet från dryga 35 år i yrket så löser Charlie de flesta problem snabbt och effektivt, även problem som hon inte stött på tidigare. För en servicetekniker av hennes kaliber är problemlösning bara en naturlig del av vardagen.

Charlie 01.jpg

På bilderna ovan byter hon ut två läsarmar (utrustning som används för att mäta PostNords produktion) på PostNords brevbärarkontor i Tumba, ett av 15 brevbärarkontor där Charlie ansvarar för att fastighetstekniken fungerar som den ska. Hon gör regelbundna ronderingar för att förebygga fel och brister i fem andra objekt, bland annat två stora brev- och paketterminaler.