Mats Sjögren från Caverion och Katarina Blocksjö från Haninge Kommun står och pratar med varandra

Haninge satsar på senaste tekniken inom äldrevården - Nyckelfri säkerhet i nybyggt äldreboende

Haninge kommun satsar stort på den senaste välfärdstekniken. Det nybyggda vård- och omsorgsboendet Terrassen i Handen med 55 lägenheter är kommunens första helt nyckelfria boende. Alla lås är digitala och öppnas antingen med personalens passerkort eller de boendes personliga transponder. Behörigheten till kort och transpondrar styrs enkelt via en mjukvara.

De digitala låsen ökar säkerheten och tryggheten för de boende samtidigt som de underlättar arbetet för den personal som arbetar med våra dementa boende, säger Katarina Blocksjö, sjuksköterska och hälso- och sjukvårdsansvarig på äldreboendet. Det är också skönt att slippa de stora nyckelknipporna som vi kånkade på tidigare.

Vård- och omsorgsboendet Terrassen är byggt för äldre med somatiska diagnoser och demens. De digitala låsen gör det möjligt att styra vem som kan öppna dörrarna till lägenheterna. Samtliga boende utrustas med en transponder som är placerad i ett armband eller i en dongel som kan förvaras i fickan eller hängas på rullatorn. Med transpondern inom räckhåll för den egna lägenhetsdörren är det bara att ta tag i handtaget, öppna dörren och kliva in. En grön lampa indikerar att dörren är öppen. Endast lägenhetsinnehavaren och personalen kan låsa upp och öppna dörren, inte grannen. Tryggt och säkert. Särskilt eftersom boende med demens ibland kan ha svårt att hitta rätt dörr.

– I de gemensamma köken samt i läkemedelsskåpen och hygienskåpen inne i lägenheterna har vi monterat digitala batteridrivna lås. De kan bara öppnas av personal med rätt behörighet, berättar Mats Sjögren, säkerhetstekniker på Caverion och ansvarig för projektering och installation av det nyckelfria låssystemet på Terrassen.

– De låsta knivlådorna och hygienskåpen ökar tryggheten för våra dementa boende, förklarar Katarina Blocksjö.

I de låsta läkemedelsskåpen förvaras de boendes personliga mediciner för cirka två veckors användning.

– Tack vare det elimineras förväxlingsrisken för de boendes mediciner, samtidigt som vi enkelt kan styra behörigheten till vilka i personalen som kan öppna skåpen. Den digitala låstekniken ger också spårbarhet, vi kan se vem som öppnat skåpet. Det skapar ytterligare trygghet i läkemedelshanteringen, framhåller Katarina.

Terrassen är det första vård- och omsorgsboendet i kommunen med nyckelfria lås på läkemedelsskåpen. Idén framfördes av personalen under planeringen av projektet.

– Alla som sett lösningen har blivit väldigt imponerade av säkerheten och enkelheten. Det är snyggt också, medicinskåpen är placerade i köksavdelningen och integrerade med de andra köksskåpen, säger Katarina.

Förutom att vara kommunens första helt nyckelfria vård- och omsorgsboende är Terrassen bland de första i Sverige att satsa på avancerad AI (artificiell intelligens) för de boendes trygghetslarm.

– Tanken är att Terrassen ska vara ett föregångsboende där vi testar den senaste tekniken för att öka tryggheten och säkerheten för både boende och personal, berättar Katarina Blocksjö.

FAKTA HANINGE KOMMUN:

Haninge kommun är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholm. Kommunen har cirka 92 000 invånare.

VÅRT ÅTAGANDE OCH LÖSNING:

Caverion medverkade i projektet i ett tidigt stadium och har projekterat och utfört installationerna av de 200 digitala låsen på äldreboendet. Den tekniska lösningen är baserad på Caverions plattform OnGuard. 170 lås strömförsörjs med batteri med en livslängd på fem år eller 50 000 öppningar. 30 av låsen är online och strömförsörjs med kabel. Läs mer om våra tjänster relaterade till säkerhet.