Två personer med skyddshjälmar står vid en gasanläggning och pratar

Spännande uppdrag kräver daglig tillsyn och övervakning

Gasnätet Stockholm AB förser hela Stockholm stad och dess förorter med gas till fordon och gasspisar. I juni tog Caverion över driften av de fyra gasanläggningarna som förser nätet med gas. Där säkerställs att gaskvalitet och tryck är korrekt. Det är ett stort ansvar som kräver precision och ständig övervakning.

Gas är en brandfarlig vara och ska därför hanteras enligt de riktlinjer som finns. Caverions nya uppdrag går ut på att sköta drift och underhåll av Gasnätet Stockholms gasanläggningar. I uppdraget ingår även att övervaka anläggningarna och att hantera felanmälningar från inringande kunder och närboende. Genomförandet kommer att ske enligt det underhållsprogram som tagits fram tillsammans med Gasnätet Stockholm AB.

– Vårt uppdrag är att hitta brister innan något går sönder. För att göra det kommer vi dagligen att gå igenom samtliga delar av anläggningen. Utifrån tidigare erfarenheter kan jag säga att det nästan alltid görs någon typ av åtgärd under genomgångarna. Antingen byts någon komponent ut eller så behöver någon ny reservdel beställas, säger Claes Lybro, affärsområdesansvarig på Caverion.

Den största gasanläggningen ligger i Högdalen söder om Stockholm. Där finns ett lager med flytande naturgas (LNG) samt mottagning av biogas, levererad på lastbil. Utöver anläggningen i Högdalen finns en mindre LNG-anläggning i Frihamnen. Dessutom finns två blandningsstationer i Hammarby och Lill-Janskogen som kan gå in om behov i nätet finns.

– Avtalet har tecknats på fyra fasta år och fyra optionsår. Något som är ganska unikt är att avtalet har skrivits digitalt, utan ett enda fysiskt möte förhandlingspartnerna emellan. Nästan all kommunikation har skett via Teams, säger Claes Lybro.

Avtalet är uppdelat i en utförandeentreprenad, som går ut på att Caverion ska göra rätt saker i rätt tid, art och omfattning, och en funktionsentreprenad som avser själva anläggningarna, där Caverion ansvarar för funktionen av el, reservkraft, kyla och ventilation av byggnad.

– Vi är inte inblandade i själva nätet utan bara i gasanläggningarna. Däremot kan det bli så att Gasnätet Stockholm kan behöva att vi följer med ut som backuper till deras jourpersonal om det skulle uppstå någon läcka eller liknande, säger Claes Lybro.

Inför att avtalet träder i kraft har Caverion satsat på att utbilda sin personal. Alla inblandade har fått gå en säkerhetsutbildning med instruktioner kring vad som gäller på ex-klassade områden när det kommer till bland annat verktyg, klädsel, förhållningssätt och rutiner.  Dessutom finns filmmaterial för många moment som varje utförare kan utgå från.

För att garantera en säker gashantering kommer varje tekniker på anläggningarna att ha tillgång till gasmätare, där de kan se om det finns någon gas i luften. Anläggningarna är dessutom ständigt övervakade. Ett tryckfall ger direkt utslag så att felet kan åtgärdas.

– Många har stor respekt för gas av rädsla för att det ska explodera och att saker och ting ska hända. Men det är faktiskt så att får du en gasläcka hemma vid spisen så är allt du behöver göra att öppna ett fönster, stänga av gaskranen eller ringa gasnätets felanmälan, 24–7. Gasen har dessutom luktämnen tillsatta, vilket gör att man inte missar den, säger Claes Lybro.

Johan Skansing, chef för drift och underhåll på Gasnätet Stockholm AB, ser fram emot att Caverion tar över delar av driften av de fyra gasanläggningarna.

– Att outsourca en så central och viktig del av verksamheten känns spännande och utmanande. Vi har sällan släppt andra aktörer så nära inpå livet, säger han och fortsätter:

– I en liten firma som vår blir varje medarbetare en nyckelkompetens.

Caverion är ett sätt för oss att få mer resurser. Efter att de har tagit del av vårt gedigna utbildningsprogram på sex månader och känner sig varma i kläderna är jag övertygad om att uppdraget kommer att flyta på bra.

I applikationen SmartView kommer den som gör en felanmälan att kunna se allt Caverion gör, i realtid. De kommer bland annat att kunna se när ett fel har uppstått, när en tekniker har tagit emot felet och när teknikern jobbar på det, samt hur lång tid det tar.

– SmartView är bra för både oss och kunden. Vi använder det i andra projekt för att hålla koll på vår personal och se till att det inte händer någonting. Det är en spegling av det vi gör och ett sätt att upplysa kunden om att vi gör saker i rätt tid, art och omfattning, säger Claes Lybro.

Caverion har många liknande kontrakt, inte bara inom fordons- och stadsgas utan också med medicinska gaser på sjukhus.

– Det är spännande och utmanande med sådana här uppdrag. Den största utmaningen är att allt ska vara i full drift hela tiden. Gasnätet i Stockholm har inte haft ett driftstopp på nästan 170 år. Förhoppningsvis kommer det inte att bli något under de kommande åren heller. Nu ser vi fram emot att uppdraget ska dra igång, avslutar Claes Lybro.

FAKTA GASNÄTET STOCKHOLM AB:

Gas har varit en naturlig del i många stockholmares vardag sedan den första gaslyktan tändes på Norrbro år 1853. Idag ansvarar Gasnätet Stockholm AB för leverans av stadsgas och fordonsgas till Stockholms innerstad med förorter. Till skillnad från 1853 används gasen nu främst till gasspisar i hushåll och restauranger, samt till fordonsmackar.