Framtidens skola Hammarö

Inomhusmiljön i fokus när Hammarö bygger framtidens skola

”Tack vare att vi kommit in i ett tidigt skede i planeringen av projektet har vi lättare kunnat bidra med optimala tekniklösningar” – Lars Ekblom

Hammarö kommun har en lång tradition av goda skolresultat. Men inte av underhåll av de fastigheter som krävs för att bedriva verksamheten. Så när en av skolorna dömdes ut för ett par år sedan, tillsammans med en tidigare skolbrand i en annan skola, blev problemet akut och kommunledningen beslöt att inleda ett omfattande ny- och ombyggnadsprojekt av skolor och förskolor.

"När vi byggt färdigt allt vi planerat kommer vi att kunna erbjuda hälsosamma och ändamålsenliga miljöer för kommunens barn och unga" säger kommunstyrelsens ordförande Bosse Henriksson entusiastiskt.

Det är inte bara bristande underhåll som ligger bakom behovet av utbyggnaden. Kommunen växer med inflyttning av barnfamiljer, både från regionen och närområdet, så behovet av skolor och förskolor ökar även av den anledningen. Utbyggnadsplanerna sträcker sig över sju år, till 2026, och innebär ett stort ekonomiskt åtagande för en liten kommun med strax under 17 000 invånare. Kostnaden för de olika projekten beräknas sammanlagt uppgå till en miljard kronor.

"Jag känner tillförsikt inför framtiden, även om de närmaste åren kommer att bli ekonomiskt tuffa för kommunen" fortsätter Bosse Henriksson.

Projektet inleddes med en kickstart

Kommunens projektchef, Erik Nilsson, berättar att kommunens driftorganisation och verksamheter involverades för att gemensamt ta fram kravspecifikationer på framtida skollokalers behov och det skulle ske omgående. "Vi var i stort behov av nya lokaler" säger han.

Uppdraget som huvudentreprenörer i samverkansprojektet gick till ByggDialog som tillsammans med övriga entreprenörer, arkitekt och kommunens projektorganisation inledde ett intensivt arbete med att föreslå lösningar på hur man bygger framtidens skola – redan i dag.

"Det är en spännande utmaning att bygga skolor som både ska passa dagens organisation och fungera 30–40 år framåt i tiden" säger Kristin Folkesson, projektledare ByggDialog. "Det ger oss en möjlighet att tänka annorlunda och komma med alternativa planlösningar. Men för att barnen ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt, är framförallt ventilationen viktig. Den måste ge godkända luftflöden och luftkvalitet både i dag och i morgon."

Hur ser då morgondagens skola för elever i årskurs F–6 ut enligt projektorganisationen på Hammarö? Jo, där samverkar skola och fritids i arbetslagsarenor med olika typer av klassrum där personalen alltid finns nära. Där finns det klassrum utan påkostade funktioner, rum med specialfunktioner för praktiskt arbete samt rum med gradäng, en trappstegsformad avsats för samling och individuellt arbete. Istället för ett eget klassrum där all undervisning sker får eleverna även andra lärmiljöer, allt efter undervisningens krav på klassrummets funktion.

Första projektet klart i årsskiftet

Vårterminen 2020 flyttar elever och skolpersonal in i Hammarös första färdigställda projekt, en ersättningsskola inrymd i en av de nybyggda sporthallarna. Kommunen valde den lösningen eftersom det var det snabbaste sättet att lösa lokalproblemen, samtidigt som det behövdes nya sporthallar.

Det är unikt att vi lyckades bygga hallarna på så kort tid. Tack vare samverkansmodellen tar alla entreprenörer ett stort ansvar för att föreslå den bästa lösningen. Vi har byggt upp ett genuint samarbete där allas kunskap delas och vi lär av varandra. Kunskaper som vi tar med oss, och som vi kan dra nytta av i de kommande projekten. Tanken är att vi ska arbeta tillsammans ända till 2026. Det finns ingen bättre metod än samverkan för att bygga effektivt och med kvalitet" menar Kristin Folkesson.

Energieffektiv ventilationslösning

De två idrottshallarna på totalt cirka 2400 kvadratmeter är sammanbyggda med omklädningsrum i mitten. Hallarna värms via ventilationen som utrustats med ett större eftervärmningsbatteri, en lösning som sparat åtskilliga hundratusentals kronor i investeringskostnad.

"Tack vare att vi kommit in i ett tidigt skede i planeringen av projektet har vi lättare kunnat bidra med optimala tekniklösningar, berättar Caverions projektchef" Lars Ekblom.

FAKTA:

Produktionen av de första skolorna som byggs enligt det nya konceptet framtidens skola, Hammarlundens skola F-6 med plats för 700 elever och Götetorps skola med plats för 350 elever, inleds i 2020. Totalt planerar kommunen att bygga sammanlagt 13 skolor och förskolor till 2026. Förskolorna byggs enligt ett standardiserat koncept som ger synergier. Konceptet har tagits fram av ByggDialog tillsammans med förskolepersonalen och övriga entreprenörer. Samtliga projekt följer Miljöbyggnad Silvers riktlinjer. Flera av de kommande projekten är beroende av framtida politiska

BLANDADE FAKTA OM HAMMARÖ KOMMUN

  • Hammarö ligger vid Vänerns norra sida och är med sina 54 kvadratkilometer till ytan en av Sveriges minsta kommuner.
  • Ön med omgivningar ligger i norra Europas största sötvattensskärgård.
  • Hammarö ligger 10 minuters bilresa från Karlstad.
  • Enligt SKL, Sveriges kommuner och Landsting, är Hammarö kommun Sveriges tryggaste kommun 2019.
  • Under många år har Hammarö varit en av Sveriges bästa skolkommuner.
  • Antal kommuninvånare 2019: cirka 16 613.