Elektrikerbranschens gymnasium Nyköping

”Det bästa lärlingsjobb man kan ha"

Caverion i Nyköping har sedan gymnasiet startades 2007 ett nära samarbete med Elektrikerbranschens gymnasium, ETG.

"Vi tar regelbundet emot praktikanter och lärlingar som får stöd av en erfaren mentor. Samtidigt deltar vi aktivt i skolans arbete med att utveckla utbildningen efter branschens önskemål och krav" berättar Andreas Roum, Caverion

En av eleverna som avslutade utbildningen vid ETG i våras, Ludvig Johansson, är tillbaks på skolan. Nu som elektrikerlärling när Caverion installerar el, tele, brand, säkerhet och passage vid om– och tillbyggnaden av skolan. Ett projekt på nära 900 kvadratmeter som genomförs för att dels modernisera skolan, dels för att skapa större verksamhetsutrymmen.

"Projektet innehåller många olika moment. Jag får bra hjälp av min mentor och lär mig väldigt mycket. Det är det bästa lärlingsjobb man kan ha" säger Ludvig engagerat.

Hans mentor och projektets ledande montör, Andreas Roum, instämmer och understryker att hans egen roll bara är stöttande.

"Det är viktigt att lärlingarna jobbar självständigt för att de ska lära sig så mycket som möjligt. Och Ludvig är jätteduktig. Det syns när jag kollar av hans jobb efteråt att han lärt sig mycket under åren på skolan" säger Andreas.

Ytterligare en av Caverions montörer i projektet är före detta elev på skolan. Han har nyligen avslutat sin lärlingstid och arbetar nu som 1-års montör.

"Vi har ett givande samarbete med Caverion i Nyköping. Företaget tar alltid emot elever som gör APL (arbetsplatsförlagt lärande), och de deltar också i besiktningen av yrkesprovet för 1-års montörer. Caverion har även en representant i vår styrelse" berättar ETG:s rektor Pontus Viklund.