CO2-lösning på OKQ8 minskar stationens energianvändning

En nyligen genomförd installation av Caverions CO2-lösning på OKQ8 i Häggvik minskar behovet av köpt energi med cirka 200 000 kWh/år. Lösningen innebär också att stationen kan koppla bort fjärrvärme­anslutningen och man slipper därmed abonnemangskostnaden.

”Installationen ger också fräschare luft i butiken och inomhus­luften håller alltid den temperatur som vi ställer in. Tidigare hade vi problem med kylan på sommaren, nu funkar den perfekt”, säger Nemanja Stanković, säljchef OKQ8 Häggvik.

När OKQ8 i Häggvik norr om Stockholm invigdes 2012 var det drivmedelskedjans första station som byggdes med ett uttalat hållbarhetsmål. Hela stationsbyggnaden och skärmtaket över pumparna är byggt av limträbalkar, ett förnybart material som är mindre energikrävande än stål. Installationerna för kyla och värme, med bland annat borrhål och värmepump samt solfångare för varmvatten på taket, halverade energianvändningen jämfört med en motsvarande drivmedelsstation.

Men bara tio år senare har den energibesparande tekniken tagit jättekliv. Genom att installera Caverions cirkulära CO2 allt-i-ett-lösning för kyla och värme, Caverion Energy Balance, har OKQ8 stationens redan låga energianvändningen minskat kraftigt. Minskningen av energianvändningen sker genom att den köpta energin återanvänds flera gånger. Det åstadkoms genom en kombination av en Huurre Eco CO2-anläggning som producerar både värme och kyla, frikyla och energilager i borrhål samt FTX-ventilation med återvinning.

Totalt minskar behovet av köpt energi med cirka 200 000 kWh/år. ­Dessutom kan stationen koppla bort fjärrvärmeanslutningen och ­slipper därmed abonnemangskostnader.
Tack vare att Caverion installerat fastighetstekniken styrs installationen från ett enda sammankopplat styrsystem som distansövervakas 24/7 av Caverions experter i Caverion Remote center.

”En viktig nyckel i installationen är vår smarta automationslösning, iTop, som styr, kontrollerar och optimerar CO2-anläggningen”, berättar Caverions projektledare Henrik Olehag.

Fakta:
Delsummor minskad energianvändning OKQ8 Häggvik:

  • Elenergi för kylanläggning till diskar och rum minskar behovet med cirka 50 000 kWh.
  • Behovet av elenergi, via underkylning till borrhål, minskar med cirka 10 000 kWh.
  • Cirka 120 000 kWh värme täcks med Caverion Energy Balance i stället för som tidigare värmepump och fjärrvärme.
  • Genom effektivare luftkonditionering minskar behovet av köpt elenergi med cirka 30 000 kWh. Detta med hjälp av underkylning via borrhålen, samt balansering och återladdning inför värmesäsong.

Vill du veta mer?

Kontakta oss