Nya krav på byggnaders energiprestanda kommer att sätta takten för framtida renoveringar

Europaparlamentet och rådet har nått en preliminär överenskommelse om det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) och, mer specifikt, om att minska utsläppen och energianvändningen i byggnader inom hela EU. Det stärkta direktivet om byggnaders energiprestanda är en viktig drivkraft för att minska koldioxidutsläppen i hela unionen.

Målen i det reviderade EPBD är betydande, och särskilt hur de nya minimistandarderna för energiprestanda (MEPS) kommer att implementeras på nationell nivå är en viktig parameter för att sätta takten för framtida renoveringar av byggnader", säger Ida Johansson, Director of Advisory Services på Caverion.

Revideringen omfattar bland annat följande åtgärder:

  • Fastställa nationella minimistandarder för energiprestanda (MEPS) för icke-bostadshus
  • Nationella åtgärder för att säkerställa att minst 55% av minskningen av den genomsnittliga primära energianvändningen uppnås genom renovering av de byggnader som har sämst energiprestanda
  • Energicertifikaten (EPC) kommer att förbättras så att de baseras på gemensamma kriterier
  • Inrättande av nationella passystem för renovering av byggnader
  • Utsläppsfria byggnader är den nya standarden för nya byggnader från 2028 (offentliga byggnader) och för alla andra nya byggnader från 2030. Byggnader måste också vara anpassade för solcells- eller solvärmeinstallationer
  • Beräkning av global uppvärmningspotential för nya byggnader
  • Skärpta krav på antalet laddningsstationer i byggnader och förinstallation av kablar som norm för nya och renoverade byggnader
  • Gradvis utfasning av pannor som drivs med fossila bränslen
  • Dessutom nationella planer för renovering av byggnader för att minska koldioxidutsläppen från det nationella byggnadsbeståndet och ta itu med frågor som finansiering och säkerställande av en kvalificerad arbetskraft

“Utöver MEPS finns det några intressanta tillägg till de tidigare EPBD som har potential att säkerställa att ytterligare energibesparingsåtgärder genomförs, till exempel införandet av ett renoveringspass för byggnader eller att säkerställa att varje byggnad har utvärderat GWP under sin livscykel. Dessutom kommer det att vara viktigt att se till att nationella planer för renovering av byggnader tar hänsyn till och säkerställer att tillräckliga finansiella mekanismer och incitament finns tillgängliga för renovering av byggnader", fortsätter Ida.

Den preliminära överenskommelsen väntar fortfarande på att formellt antas av Europaparlamentet och rådet, varefter den nya lagstiftningen kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Vi har kapaciteten att säkerställa att din byggnadsportfölj är i linje med EPBD-kraven, från utvärdering av nuvarande tillgångsstatus, utformning av renoveringsåtgärder, hela vägen till implementering av renoveringar och övervakning av livslängdsprestanda.

Vill du diskutera energiprestanda? Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig.

Källa: