Remote services


Digitalisering innebär möjligheter för fastighetsägare. Det känner du säkert redan till. Ökad teknikanvändning ger mer data. Används den på rätt sätt, kan du effektivisera förvaltningen och spara resurser. 

En digitaliserad omvärld ger många val och möjligheter, men gör det också mer komplext att förvalta en fastighet. Du vill naturligtvis att din fastighet ska nå sin fulla potential – då krävs helhetsgrepp och en överblick av alla tekniska installationer. 

Remote Centre, en central punkt

Remote Centre är vårt digitala hjärta. Våra experter analyserar din fastighetsdata, övervakar och styr den tekniska driften. Det ger en smartare drift, dygnet runt, 365 dagar om året. 

Uppkopplade fastigheter ger minskade kostnader

Färre servicebesök, minskade nedtider och minskad energianvändning sänker kostnader. Vi tror att din utmaning är att minska kostnaderna utan att samtidigt sänka kvalitén, men eftersom vi ser hur din fastighet presterar i realtid upptäcker vi avvikelser i tid och kan förebygga. Rätt åtgärder är snabbt på plats och du kan fatta rätt beslut, även över tid. 

Hållbarhet

Långsiktig planering innebär rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Och när fastighetstekniken fungerar optimalt, får du ett behagligt inomhusklimat och kan spara resurser. Via Remote Centre ser du din energianvändning – i realtid. Och vill du går du igenom din data tillsammans med våra energispecialister. Det förbättrar din energieffektivisering, bra för både plånboken och klimatet. 

Dina larm

Vi hanterar 90 % av dina tekniska larm på distans. Larmen analyseras, hanteras och lagras. Är något akut, är vi snabbt på plats. Kanske har du ett eget BMS-system? Hos oss är du inte låst, systemet kan integreras. 
Caverion

Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss