Projektledning

Högkvalitativa projektprocesser skapar framgångar på plats

Alla byggnader och industriprojekt är unika med sina egna utmaningar. Därför är det viktigt att ha kontroll och styra över projekten och planeringen samt löpande optimera projektstyrningen. Detta möjliggör att förändringar i kvalitet, kostnader och tidsplaner omedelbart kan tas om hand.

Alla åtgärder dokumenteras och sparas och finns lättillgängliga. Det gäller i hela värdekedjan – inklusive underentreprenörer, leverantörer och logistik på plats.

Kvalificerad projektledning är en förutsättning för att ett projekt ska lyckas. Detta innebär att en rad koncept, kunskaper, kompetenser, verktyg och tekniker används för att nå projektets mål och säkerställa  att projektet blir framgångsrikt.

Utan effektiv projektledning stöter projekt ofta på problem och löper större risk att misslyckas.

Vi ansvarar för projekt inom flera olika segment.

Caverion har djupgående erfarenhet av att hantera komplexa projekt av olika storlekar inom flera typer av segment.

Exempel:

 • Bostadsprojekt
 • Kommersiella projekt
 • Infrastrukturprojekt
 • Industriprojekt
 • Utbildningsprojekt
 • Vårdprojekt

Vi kan också ansvara för de aktiviteter som andra underleverantörer utför.

Fördelar med att endast ha en leverantör

Att implementera gemensamma projektledningsprocesser är fördelaktigt på lång sikt. Det finns många fördelar med att bara ha en leverantör av projektledning och projektgenomförande:

 • Kortare genomförandetid för projekten, då installationerna kan överlappa planeringsfasen
 • Flexibilitet att genomföra förändringar av design, kvalitet, kostnad och tidsplan på ett kontrollerat sätt
 • Lägre totala projektkostnader och arbetstimmar till följd av förbättrade arbetsprocesser

Förbättrade arbetsprocesser stöds av:

 • Snabbare genomförande genom återanvändning av gemensamma processer och mallar
 • Färre projektproblem vid användning av proaktiva projektledningsprocesser
 • Bättre organisatoriskt beslutsfattande tack vare effektivare projektkommunikation

Projektledning

Caverions projektledare jobbar i nära samarbete med kunden. Noggrant utvalda projektteam leder projektet mot de uppsatta målen för kvalitet, tid och ekonomi. Vi kan även ansvara för att regelverk efterlevs och för kontakter med myndigheter.

Tjänsten Projektledning innebär att vi samordnar och integrerar olika serviceområden till en lösning. I stora och mer komplexa projekt, där installationerna är tungt integrerade, kan Caverion fungera som kundens enda kontaktpunkt för alla tekniska installationer.

Under projektet är det viktigt att kontinuerligt granska, prognostisera och optimera projektets faser.

Grunderna i Caverions projektledning:

 • Planering  och uppföljning
 • Platsledning och övervakning
 • Kravhantering
 • Samordning gentemot andra intressenter (generalentreprenörer, konsulter, designer och slutanvändare)
 • Upphandling och hantering av underentreprenören
 • Materialleveranser och logistik
 • Samordning av installationsarbete mellan och inom tekniska discipliner
 • Kostnadskontroll och prognostisering
 • Fakturering och inkassering
 • Kontroll av inkommande fakturor och betalningar
 • Rapportering
 • Kvalitetsledning
 • Kvalité och arbetsmiljö (KMA)
 • Hantering av  myndighetsgodkännande
 • Uppstart, testning och driftsättning
 • Projektdokumentation
 • Projektöverlämning
 • Garantiperiodshantering
Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschen


Kontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss