Garanterad projekteffektivitet för hela livscykeln

Installationer och tekniska helhetslösningar för byggnader, blir allt mer komplexa och avancerade och utgör i dagsläget en stor del av byggnadens investeringskostnad.

Väl implementerade system, design och projektgenomförandet har stor betydelse för fastighetens totala livscykelkostnad, dess värde över tid och miljöpåverkan.

Caverions kompetens och expertis inom alla relevanta teknikområden ger balanserade risker och säkrar projektets lönsamhet.

Grunderna i Caverions projektgenomförande:

  • ledande projektmetoder
  • synkroniserade processer
  • samlad kompetens
  • konsekventa resultat med hög kvalitet

Genom regelbundna utbildningsprogram för yrkesarbetare garanterar vi:

  • rätt kvalitet på anläggningen
  • uppfyllda lagkrav
  • efterlevnad av strikta arbetsskyddsrutiner

Tjänsten projektgenomförande består av installation av utrustning inom ett eller fler tekniska kunskapsområden enligt överenskommen designplan.

Tekniska installationer

I kombination med tjänsteområdet Projektledning kan vi erbjuda allt under ett tak. På så sätt kan vi tillhandahålla och integrera alla relevanta lösningar inom olika tekniska discipliner.

Vi kan också erbjuda rådgivande tjänster och design & konstruktionstjänster i ett tidigt skede, vilket ger en än mer effektiv leverans.

Nio discipliner:

Disciplinerna täcker in hela livscykeln för byggnader, industrier, projekt och servicetjänster. Caverion erbjuder dem som paket eller som enskilda tjänster.

Intressant? I nyhetsbrevet C-The World får du spaningar och nyheter från branschenKontakta oss

Har du frågor om Caverion eller vår verksamhet

Kontaktformulär

Kontakta oss