Accur8vision.png
16.05.2023 Pressmeddelande

Caverions säkerhetsportfölj stärks med Hexagon 3D Surveillance - volumetrisk övervakning för tidig och exakt upptäckt

Caverions säkerhetsportfölj stärks med 3D-övervakning för tidig och exakt upptäckt

Caverion har stor erfarenhet som leverantör av säkerhetslösningar och erbjuder allt från tillträdeskontroll, brandlarm och kameraövervakning till helt integrerade säkerhetslösningar. Nu läggs ytterligare ett tekniksegment till i tjänsteportföljen: Hexagons övervakningssystem med Accur8vision-programvara för volumetrisk 3D-övervakning.

Caverion har sedan januari varit partner till Hexagon 3D Surveillance. Lösningen använder LiDAR-baserad detektering för att effektivt övervaka utomhus- och inomhusmiljöer i realtid för att förhindra intrång. Detta omfattande säkerhetssystem går längre än traditionellt områdesskydd: Medan konventionella system endast övervakar gränserna täcker Hexagon 3D Surveillance hela det patrullerade området. Lösningen är särskilt lämpad för högriskmiljöer som  datahallar, tågspår, transformatorstationer, utomhuspooler, hamnar et cetera.

Om en inkräktare bryter sig in i det skyddade området skickar Accur8vision omedelbart ett meddelande till operatören och ger detaljerad information om inkräktarens plats, storlek, hastighet och till och med deras rörelsemönster.

Systemet visualiserar också informationen i en digital verklighet i 3D av det övervakade området för intuitiv förståelse. Eftersom LiDAR ger en 360-graders vy behövs färre kameror. Lösningen innehåller ett inbyggt planeringsverktyg som gör det möjligt för kunderna att se hur systemet kommer att fungera i den digitala miljön innan det sätts upp i de verkliga miljöerna. Detta sparar tid och förhindrar fel i installationsprocessen.

"Lösningen är helt unik i sitt slag och ger våra kunder nya möjligheter. Förutom tidig upptäckt av potentiella hot bidrar lösningen till att minska antalet falska larm och möjliggör snabbare ingripanden vid incidenter", säger Jörgen Söderlund, Head of SMART, Caverion Sverige.

Läs mer om Caverions smarta lösningar: https://www.caverion.se/tjansteomraden/smart/

Läs mer om Hexagon’s 3D solutions

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Jörgen Söderlund Head of SMART Caverion Sverige jorgen.x.soderlund@caverion.com +46 73 078 04 53
Prenumerera på nyheter