Employee using tablet in a warehouse.jpeg
15.12.2023 Pressmeddelande

Caverion Sverige säljer sin verksamhet CalVan till C. Persson Hyrmaskiner

Caverion Sverige har under året fattat beslut om att avveckla sin verksamhet CalVan som ett led i att fortsätta Caverions strategiska utveckling. Under hösten anmälde C. Persson Hyrmaskiner AB sitt intresse att köpa CalVan. Avtalet är undertecknat och verksamhetsövergången sker den 16 december 2023.

CalVan är en av Sveriges största uthyrare och återförsäljare av verktyg och maskiner till industriprojekt, VVS-entreprenader och servicearbeten.

Vi är glada över att se en kompetent köpare ta över CalVan, som genom åren bidragit till Caverion via bland annat säkerhetstänk och cirkulära lösningar. Vårt mål med affären är att fullt ut fokusera på vår kärnverksamhet inom projekt, service och Facility Management via våra basdiscipliner, smarta lösningar samt rådgivande tjänster”, säger Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige.

I och med övertagandet fortsätter verksamheten i ny regi från den 16 december.

”Övergången innebär att våra medarbetare har möjlighet att tillsammans med Persson Hyrmaskiner utveckla CalVan vidare. Verksamheten har en lång tradition av nöjda kunder och bidrar till marknad och arbetsmarknad lokalt,” säger Karin Clevberger, inköpsdirektör, Caverion.

Persson Hyrmaskiner är ett företag inom maskinuthyrningsbranschen inom bygg, anläggning och industri som startades i nuvarande form i Stenungsund 1992. Idag består bolaget av depåer på sex orter i Västsverige. Med Persson Herok Projekt AB har Persson hyrmaskiner också två mobila depåer i Västerås och Eskilstuna samt tillsammans med Herok en depå i Jönköping. Maskinparken består av allt från minsta handmaskin och bodar till grävmaskiner och teleskoplastare.

”Persson Hyrmaskiner är under ständig utveckling och här finns en stor framåtanda. Förvärvet av
CalVan kommer att skapa fina synergier för Persson Hyrmaskiner i synnerhet och för rentalbranschen i allmänhet. Tillsammans är vi starkare,” säger Anders Nilsson och Joakim Dahlgren, ägare, Persson Hyrmaskiner

CalVan AB kommer att drivas som eget bolag och ingå i WMPH-koncernen.

 

Om CalVan: Calvan har i 50 år levererat kvalificerad utrustning till företag inom installationsbranschen och kunderna finns över hela Sverige. Idag är CalVan en av Sveriges största uthyrare och återförsäljare av verktyg och maskiner till industriprojekt, VVS-entreprenader och servicearbeten. (calvan.se)

Om Persson Hyrmaskiner: Företaget verkar inom maskinuthyrningsbranschen och startades i nuvarande form i Stenungsund 1992. Största kundgrupperna återfinns inom bygg, anläggning och industri. Idag har Perssons hyrmaskiner depåer på sex orter i Västsverige, en gemensam depå med HEROK i Jönköping samt två mobila depåer i Persson Herok Projekt AB.  (perssonhyrmaskiner.com)

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Karin Clevberger, inköpschef, Caverion karin.clevberger@caverion.com +46701829244 Joakim Dahlgren, Huvudägare Persson Hyrmaskiner joakim.dahlgren@perssonhyrmaskiner.com +46705288575
Prenumerera på nyheter