MannBIlLader.jpg
01.07.2022 Pressmeddelande

Eldrivna servicebilar är framtiden – till 2025 siktar vi på att ha mer än 2 000 eldrivna servicebilar i bruk

 

Caverion påskyndar övergången till eldrivna servicebilar. I nya beställningar av servicebilar till städerna kommer eldrivna fordon att vara standard. Detta kommer att minska företagets koldioxidavtryck avsevärt.

”Vi har en flotta på cirka 4 500 servicebilar. Vår uppskattning är att i slutet av 2025 kan hälften vara eldrivna och till 2030 samtliga, säger Kari Sundbäck, Executive Vice President, Services, Solutions, Digital and Strategy och fortsätter: ”I några av våra länder, som i Norge och Sverige, har vi redan positiva erfarenheter av att använda eldrivna servicebilar i större skala och jag är verkligen glad att vi går framåt med konkreta mål för hela koncernen. Det viktigaste är att gå från diesel till elfordon så snabbt som marknaden tillåter."

Även de cirka 650 tjänstebilarna i Norden kommer som standard att ersättas med elbilar vid nybeställningar.

Vetenskapsbaserade mål

Caverion är en del av initiativet Science Based Targets (SBTi). Det innebär att företaget har åtagit sig att sätta vetenskapsbaserade mål för att minska utsläpp i linje med Parisavtalet för att minska den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Eftersom större delen av Caverions koldioxidavtryck för närvarande kommer från servicebilsflottan är elektrifieringen av bilarna ett viktigt steg för företaget att minska sina utsläpp avsevärt.

"Dessa planer är också i linje med Caverions nya strategi, hållbar tillväxt, och vårt syfte att skapa resultat och öka människors välbefinnande i smarta och hållbara omgivningar. Vi strävar alltid efter att serva våra kunder med digitala och smarta lösningar. När vi gör fysiska kundbesök är det bra att vi kan göra det med mindre utsläpp i framtiden", säger Sundbäck.

Caverions övergripande hållbarhetsmål är att skapa hållbar påverkan genom sina lösningar, med ett positivt koldioxidavtryck – handavtryck - 10 gånger större än företagets koldioxidavtryck (Scope 1-2) år 2030. Redan 2021 var Caverions positiva handavtryck dubbelt så stort som företagets fotavtryck och i Sverige hela tre gånger så stort.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Susanna Hietanen, Senior Communications Manager, Caverion Group,  susanna.hietanen@caverion.com, +358 50 3595 701

Prenumerera på nyheter