Barkaby-Norraentren.png © White Arkitekter
23.05.2022 Pressmeddelande

Caverion levererar multitekniska lösningar när Q-gruppen bygger Barkarby station, Norra entrén

Caverion och Q-gruppen har tecknat ett avtal som avser byggnationen av Barkarby Stations Norra entré. Caverion ansvarar för el, kraft, tele, säkerhet och automation inom uppdraget som sträcker sig från maj 2022 till november 2025. Byggherre är Trafikverket.

Barkarby station ligger i Järfälla norr om Stockholm och är en del av Mälarbanan. Nytillskottet ”Barkarby Station, Norra entrén”, är uppdelad i en stationsdel och regionala tågplattformar. Med den nya Barkarby station, Norra entrén, skapas en förbindelse mellan tåg, tunnelbana och busstrafik som ansluter till såväl nya tunnelbanestationen Akalla-Barkarby som den nya bussterminalen.

”Vi ser verkligen fram emot att fortsätta att utveckla vårt samarbete med Caverion i detta utmanande projekt. I Q-gruppen ställer vi höga krav på oss själva, men även på våra samarbetspartners. Det är så vi tillsammans uppnår ständiga förbättringar och stark konkurrenskraft. Det är genom en god samverkan som bygger på ömsesidig respekt, ett transparent arbetssätt och gemensamma mål som vi tillsammans ska säkerställa ett lyckat projektgenomförande. Vi har dessutom ett gott samarbete med byggherren Trafikverket sedan tidigare”, säger Jan Henriksson, vd, Q-gruppen.


Caverion har tidigare samverkat med Q-gruppen i projekt Fridhemsplan och Citybanan, Odenplan. I detta uppdrag ansvarar Caverion som underentreprenör till Q-gruppen för elinstallationer, kraft, belysning, potentialutjämning, kanalisation, fastighetsstyr, tele- och informationsteknik, styr/övervakning mot överordnat system samt solceller.

”Q-gruppen är en trygg samarbetspartner och vi ser verkligen fram emot att samarbeta igen. Q-gruppen har alltid varit affärsmässiga och med vår gemensamma målsättning - att arbetsmiljö och lönsamhet skall vara positiv - känns det betryggande att gå in i det här spännande projektet. Med detta får vi ett fotfäste i Barkarby, en mycket starkt expanderande del av Stockholm och ett infrastrukturprojekt som går i linje med vår strategi”, säger Stefhan Markström, distriktschef Projekt, Caverion Sverige.

Nedladdningar

Contact us or subscribe

För mer information, vänligen kontakta Erika Björnesparr Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige erika.a.bjornesparr@caverion.com +46 73 050 92 85
Prenumerera på nyheter